GENEZING

Het koninkrijk van God is niet in woorden maar in kracht (1 Kor. 4:20).
Een genezing is niet de hoofdzaak, maar wel een belofte van God. En niet alleen in de tijd dat Jezus zelf rondliep op aarde, maar ook vandaag doet God vele wonderen, tekenen en genezingen voor degenen die Hem dingen vragen in geloof.
Het is ook een kenmerk van een gelovige (Markus 16:16-20). Het hoort er dus bij.
Jezus stierf aan het kruis voor onze tekortkomingen en onze zonden. Onze ziekten zijn door Hem overwonnen, door Zijn striemen zijn wij genezen.

Kom eens naar een bijeenkomst en praat met de broeders en zusters van de Revival Fellowship. Wij zijn heel dankbaar dat wij Gods kracht in ons leven hebben en kunnen getuigen van heel bijzondere dingen die God voor ons gedaan heeft.
Waar doktoren geen oplossing meer hadden, wist God die wel. Waar geen natuurlijke uitweg was, was er een geestelijke oplossing. Waar mensen machteloos waren, was God dat niet.
Lees meer op de pagina Persoonlijke getuigenissen.

Lees ook:
Exodus 15:26
Psalm 103:3
Jesaja 53:5
Mattheus 4:23, 24
Mattheus 8:1-3
Marcus 16:17, 18
Johannes 14:12-14
Handelingen 3:1-10
Handelingen 5:12-16
Handelingen 28:8, 9
1 Korinthe 12:7-11
Jacobus 5:14, 15