ERIK

Ik ben 2 maanden te vroeg geboren met aangeboren spasticiteit (spierhypertonie) en autisme. Tot 3x toe heb ik een bloedtransfusie gehad met verschillend bloed (moeder bloedgroep a, vader bloedgroep o). Ik kreeg bloedgroep a omdat het bloed klonterde, anders was mijn handicap er erger aan toe geweest, waarschijnlijk had ik niet eens meer geleefd.

Toen ik 4 jaar was, gingen mijn ouders uit elkaar. Toen ik 5 jaar was, werd duidelijk dat ik niets kon horen, zien, ruiken en ik kon nog steeds niet lopen. Bovendien was ik in het geheel erg spastisch en autistisch en reageerde veel trager dan andere mensen.

Uiteindelijk ging ik pas naar school toen ik 8 jaar was. Daar las mijn juf voor uit de Bijbel (mijn eerste ontmoeting met de Bijbel en met God).
Toen ik 12 jaar was, ging ik voor het eerst naar de kerk en ging nadenken over God. Mijn moeder was katholiek maar mijn vader ging naar het Leger des Heils. Ik zag duidelijke verschillen, waardoor ik andere soorten religies ging onderzoeken.

In september 1989 kwam ik in Dordrecht wonen en al snel vond ik werk.
Een tijdje later nodigde een collega mij uit om uit eten te gaan. Dit bleek een Dinner Night bij de Revival Fellowship te zijn. Een broeder haalde ons op met de auto en toen ik naar binnen ging, voelde ik me bij de voordeur al heel anders dan ik gewend was. Heel ontspannen allemaal.

Op 3 juni 2001 vroeg een broeder of ik góed gedoopt was (met volledige onderdompeling, door een persoon die zelf ook de Heilige Geest heeft ontvangen, met als bewijs dat hij in tongen spreekt). Ik was er niet zeker van en op 6 juni 2001 heb ik me opnieuw laten dopen en was er dit keer zelf ook zeker van dat het goed gebeurde. Vóórdat ik bij de Revival Fellowship kwam, sprak ik al in tongen. Ik had de Heilige Geest dus al ontvangen.

Sinds ik wederom geboren ben…
Erik1December 1997 was mijn eerste kamp. Tijdens dit kamp heb ik al grote tekenen en wonderen meegemaakt. Mijn gehoor was verbeterd en ik voelde mij lichamelijk wat losser worden. Wat later is mijn spasticiteit (spierhypertonie) aanzienlijk verbeterd. Voor ik wederom geboren werd, was ik niet in staat zelfstandig een bakje koffie te drinken zonder te morsen door de onverwachte bewegingen van mijn lichaam. Nu is het geen enkel probleem. Verder heb ik de afgelopen jaren vele andere tekenen en wonderen ervaren.

Ik ben zo blij dat ik dit allemaal heb meegemaakt. Daar prijs ik de Heere voor.

Terug naar “Persoonlijke getuigenissen”