DE HEILIGE GEEST

De belofte
Al in het Oude Testament staan beloftes over het komen van een tijd waarin de Heilige Geest uitgestort zou worden. Jezus spreekt er veel over. Na Zijn dood en opstanding zou de Trooster (Johannes 14:16), de Heilige Geest, komen die ons alles zou leren en in herinnering brengen. Op Pinksterdag is het zover, de Heilige Geest wordt voor de eerste keer uitgestort en iedereen spreekt in tongen (Handelingen 2:4).

Het spreken in tongen
Het spreken in tongen is een taal die God geeft als bewijs van het ontvangen van de Heilige Geest (Hand. 2:4). Het is een kenmerk van een gelovige (Markus 16:17). Van een ieder die uit de geest geboren is, wordt de stem gehoord (Joh. 3:7).

Welk nut heeft het bidden in tongen?
Wie in tongen bidt, heeft contact met God en bouwt zijn geloof op (1 Kor. 14:2+4). Jezus zei dat een ware aanbidder moet bidden in geest en waarheid (Johannes 4:23+24). Dit betekent dat er twee manieren zijn om te bidden.
Het bidden in waarheid is bidden in een taal die u zelf verstaat.
Het bidden in de geest is het bidden in tongen, in een taal die we zelf niet verstaan kunnen (1 Korinthe 14:2), maar als we in die taal bidden doorzoekt God ons hart (Romeinen 8:26).

Het spreken in tongen in de bijeenkomst
In 1 Korinthe 14 staat beschreven hoe God wil dat het spreken in tongen in een bijeenkomst gebruikt wordt. Ondanks dat iedere gelovige in tongen kan spreken (Markus 16:17), zijn er tijdens de bijeenkomst maar drie mensen die op dat moment de gave gebruiken. Want, als iedereen door elkaar in tongen zou spreken, ontstaat er verwarring en chaos (1 Kor. 14:22). Daarom beschrijft Paulus dat er een aparte tijd is waarin de geestelijke gaven gebruikt worden. Twee of drie mensen spreken dan in tongen, als teken voor mensen die het nog niet hebben (1 Kor. 14: 27).
Bij elke gave van tongen hoort een uitleg (een interpretatie), en daarna nog twee of drie gaven van profetie (1 Kor. 14:29). Paulus eindigt in vers 40 met de boodschap dat alles ‘eerlijk en met orde moet geschieden.’

Lees ook:
Ezechiel 36: 26, 27
Joel 2: 28, 29
Mattheus 3: 11
Markus 16: 16-20
Lukas 11: 9-13
Johannes 3: 5
Johannes 14: 17-27
Handelingen 1: 4-8
Handelingen 2: 1-4
Handelingen 2: 37-39
Handelingen 10: 44-46
Handelingen 19: 1-6
Romeinen 8: 1-17