Shanissa

Shanissa.jpg

Ik kom uit Suriname en ben opgevoed als een Hindoe en heb vanaf jongs af aan een Godsbesef gehad. Ik deed met alle hindoeïstische feestdagen mee. Omdat er in Suriname verschillende godsdiensten zijn was ik me ook bewust van andere geloven, waaronder het Christendom. Ik vroeg me af wie de echte God was, omdat ik wist dat bij het Hindoeïsme niet alles klopte.  

Ik heb het evangelie van mijn tante gehoord toen zij in Suriname op vakantie was. Een jaar later kwam ik naar Nederland voor mijn verdere studie. Ik ging naar een bijeenkomst en al gauw werd er aan mij gevraagd of ik voor de Heilige Geest wilde bidden. Ik ontving deze met het bewijs van het spreken in tongen en werd meteen daarna ook gedoopt door onderdompeling. 

De grootste verandering in mijn leven is dat ik een hele andere houding heb tegenover God.
In mijn oude leven bad ik God alleen aan wanneer ik hem nodig had. Ik bracht heel veel offers aan hem met de hoop dat God mijn offer zou zegenen. Ik wist niet zeker of mijn gebed gehoord werd, maar erger nog, ik voelde Gods liefde en zijn directe aanwezigheid ook niet. Ook van mijn kant was er niet een ultieme liefde naar God omdat ik dingen alleen deed omdat dat zo “moest” vanuit mijn Hindoeïstische geloof.
Nu heb ik een zekerheid, ik weet dat als ik naar God bid, hij mijn gebed hoort en dat ook zal beantwoorden. Elke dag ervaar ik zijn aanwezigheid, liefde en troost in mijn leven. Al is dat in de kleinste dingen, ik weet gewoon dat God voor mij zorgt. God corrigeert me als ik iets niet zo handig aanpak en leidt mij vervolgens op het juiste pad.

Een leuke getuigenis is dat God mij gecorrigeerd heeft. God heeft me geholpen in de tijden waar ik minder goeie keuzes maakte. God leerde me begrijpen waarom het belangrijk is om Hem altijd op eerste plaatst te zetten. Ik weet nu dat God mijn fundament moet zijn in alles wat ik doe en wil bereiken. God leerde me vertrouwen in Hem en dat ik niet in eigen kracht hoef te werken.
Ik realiseerde me dat God altijd al voor me klaarstond en dat ik alleen nog de keuze voor Hem moest maken. 

Op zomerkamp 2017 mocht ik meehelpen met de workshop van een zuster. |Ze liet me een geschrift op een kaartje lezen, waardoor ik me realiseerde dat ik in staat was God en mijn broeders en zuster te vertrouwen en lief te hebben, omdat God mij eerst lief heeft gehad. Ik mocht het kaartje niet van tevoren kopen, dus ik moest wachten totdat het in de Bijbelwinkel te koop was. Op dat moment moest ik in God vertrouwen dat ik dat kaartje zou krijgen. Toen ik aan de beurt was, was het kaartje al verkocht. Een dag voordat we vertrokken van zomerkamp gaf zuster Ria mij precies dat kaartje cadeau!  

Gods liefde en bescherming, de aanmoedigingen van mijn broeders en zusters zijn de reden dat ik blijf wandelen met Hem. Het is een nieuw leven voor mij waarin ik altijd nog dingen moet overwinnen, maar met God kan ik dat makkelijk oplossen. Ik heb nu een zekerheid!