Back to All Events

Diner avond

  • Revival Fellowship Rotterdam 16 2e Sint-Janshof Rotterdam, ZH, 3011 SG Netherlands (map)

Diner avond met muzikaal intermezzo

Een ontspannen avond met heerlijk eten en mooie muziek. Er is gelegenheid om zelf in de Bijbel te lezen wat God van u vraagt. Vragen worden beantwoord en u hoort hoe mensen hun leven met God ervaren sinds ze wederom geboren zijn.

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Johannes 3:5

En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Handelingen 2:38.

Entree: gratis
 

Earlier Event: June 23
Bijbelprofetie: Openbaring (deel 3)
Later Event: June 30
3 gesprekken, 1 conclusie