ENGLISH

Peter said:

“Repent, and be baptised every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.”

Acts 2:38 KJV

This is true – and if something is true, then it can be proved. You can receive this power in your life. Gods gift is for everybody. Discover this for yourself. Come to one of our meetings and listen to what God asks of you. Receive a life with signs, wonders, healings and power.

Be born again. Be baptised by full emursion and receive the the gift of the Holy Ghost. As evidence you’ll receive from God a new language to pray in, speaking in tongues.

In our meetings there is English translation available at all times. Check location for meeting details.


POLSKI

A Piotr Powiedział: 

 "Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. " 

Dzieje Apostolskie 2;38 

To jest prawda - i jeśli coś jest prawdą,można to udowodnić. możesz otrzymać tą siłę w swoim życiu. Boże dary są dla wszystkich.zobacz sam.

Przyjdź do kościoła,aby usłyszeć o co ciebie pyta Bóg. I otrzymać życie pełne znaków i codów,uzdrowienia i siłe. Zostań nowo narodzony z wody i z Ducha.

Zostaniesz ochrzczony przez całkowite zanurzenie w wodzie i otrzymasz dary Ducha Świętego.Dowodem otrzymania Ducha Świętego jest nowy język od Boga aby się w nim modlić,modlitwy na jezykach.