dordrecht

Arno

arno.jpg

Mijn ouders hebben mij religieus opgevoed, maar de tekenen en wonderen die in de Bijbel worden beschreven, zag ik niet in de kerk waar ik naar toe ging. 

Als 11 jarig jongetje bad ik voor de Heilige Geest. Die ontving ik, want ik sprak in tongen. Daarna ben ik door onderdompeling gedoopt.  Sinds die dag zie ik de tekenen en wonderen om mij heen waarover ik ook in de Bijbel las, precies zoals deze gebeurden bij de discipelen en apostelen.

Samen met mijn vrouw heb ik diverse gemeentes bezocht van de Revival Fellowship over de hele wereld, en overal zie je dezelfde eenheid door de Heilige Geest. Overal gebeuren tekenen en wonderen die, volgens Markus 16, de gelovigen zullen volgen. Ik ben blij dat ik deel uit mag maken van het grote plan van God.