Myrla

8900-Myrla.jpg

Ik ben Myrla en ik ga naar de bijeenkomst in Rotterdam. Mijn ouders hebben mij opgevoed met het geloof dat God bestaat. Toch ervoer ik God nooit eerder in mijn leven zoals nu. 

Ongeveer 8 jaar geleden ben ik heel bewust naar de waarheid gaan zoeken. Ik had een gebroken hart en deed mijn best om goed te doen terwijl de wereld aan alle kanten aan me trok. Nadat ik naar God had uitgeroepen om Zijn begeleiding heb ik antwoord gekregen.

Ik werd uitgenodigd om een bijeenkomst van de Revival Fellowship bij te wonen. De Bijbel werd geopend, de waarheid is mij verteld en mijn vragen werden beantwoord. Ik ben vervolgens wederom geboren op 11 februari 2012: gedoopt onder water en ik heb de Heilige Geest ontvangen met het bewijs van spreken in tongen.

Mijn leven ben ik gaan inrichten volgens de Bijbelse principes. Ik ben genezen van een gebroken hart, huidallergie en van een trombosebeen. Nu weet ik wat mijn doel is: “Het koninkrijk Gods”.

Elk moment van de dag kan ik bidden voor situaties of contact leggen met mijn Hemelse Vader. Mijn taak weet ik ook, zoveel mogelijk het Evangelie door vertellen aan diegenen die het willen horen. Amen.

Myrla

Gideon

Gideon_PvG.jpg

Ik ben als Katholiek opgevoed. Toen ik 9 jaar was pleegde mijn moeder zelfmoord, ik was enig kind. Vanaf mijn 12e ging ik diep in de hardrock muziek en later in Gothic en Metal. Rond mijn 20ste begon ik te zoeken naar God.

In 2003 heb ik op straat Het Evangelie gehoord. Meteen daarna probeerde mijn vrienden mij er vanaf te houden met als reden dat het een sekte is, terwijl ze er zelf nooit geweest waren. Zaterdag 29 september 2003 ben ik gedoopt en woensdag 1 oktober heb ik De Heilige Geest ontvangen.

Ik ben héél blij met mijn relatie met God, dat Hij mij geaccepteerd heeft ondanks mijn fouten. De Waarheid te weten, rust in mijn leven te hebben. Ik wilde iedereen vertellen wat er met mij gebeurd was, ik had geen behoefte meer aan mijn wilde levensstijl en ik wist dat ik mezelf niet meer hoefde te verharden, want Christus had mij vrijgemaakt en ik kreeg er een grote familie bij. 

Voor mij is het een wonder dat ik in staat ben om voor mijn eigen gezin te zorgen met Gods kracht. Wat ik nooit uit mijzelf kon was nu mogelijk met God, het vergeven van familieleden en geen blijvend verdriet en pijn meer van het verlies van mijn moeder.

God bewijst zich elke dag. Door te bidden in De Geest kan ik elke dag weer aan, ik wil graag dat iedereen deze zelfde relatie met God krijgt als ik heb. Dankbaar ben ik en ik ervaar rust, blijdschap en zekerheid voor nu en in der eeuwigheid.

Gideon

 

 

Gideon going out(fit).jpg

Gideon voordat hij wederom geboren was. 

Maarten

Maarten

Als kind leerde ik over de verhalen van Jezus en ik zag dat de wonderen waar de Bijbel over sprak niet meer gebeurden in de kerken en rondom mij. Ik dacht dat dit normaal was omdat de kracht van God er in onze tijd niet meer is. Wel kende ik mensen die een persoonlijke relatie met God hadden en daarover vertelden. Ik was geschokt toen ik ontdekte dat ik elke zondag naar de kerk ging maar toch God niet kende.

In 2007 bezocht ik voor het eerst een bijeenkomst van de Revival Fellowship en werd ik uitgenodigd om te bidden zodat ik de Heilige Geest kon ontvangen. Diezelfde avond werd ik vervuld met de Heilige Geest en sprak ik een onbekende taal. Niet veel later werd ik door onderdompeling gedoopt.

In één keer had ik zelf die kracht van God in mijn leven! Hij begon mij veel te leren en vervulde mij met blijdschap. Hoe meer ik er met anderen over sprak, hoe meer ik ontdekte dat ik iets heel bijzonders had gekregen dat andere mensen niet hadden. Om mijn persoonlijke wandel met God te behouden heb ik enkele radicale keuzes moeten maken. Als ik echter terugkijk zie ik dat God deze keuzes heeft gezegend en mij enorm heeft veranderd als persoon. Dit is het echt waard om voor te leven.

Arno

arno.jpg

Mijn ouders hebben mij religieus opgevoed, maar de tekenen en wonderen die in de Bijbel worden beschreven, zag ik niet in de kerk waar ik naar toe ging. 

Als 11 jarig jongetje bad ik voor de Heilige Geest. Die ontving ik, want ik sprak in tongen. Daarna ben ik door onderdompeling gedoopt.  Sinds die dag zie ik de tekenen en wonderen om mij heen waarover ik ook in de Bijbel las, precies zoals deze gebeurden bij de discipelen en apostelen.

Samen met mijn vrouw heb ik diverse gemeentes bezocht van de Revival Fellowship over de hele wereld, en overal zie je dezelfde eenheid door de Heilige Geest. Overal gebeuren tekenen en wonderen die, volgens Markus 16, de gelovigen zullen volgen. Ik ben blij dat ik deel uit mag maken van het grote plan van God.

Tineke

tineke.jpg

In 1989 hoorde ik het Evangelie van mijn zwager en schoonzus. Ik dacht dat ik de Bijbel goed kende, ging zondags twee keer naar de kerk. Ik heb belijdenis gedaan en ben naar een reformatorische school gegaan.  Maar wat ik nu hoorde kende ik niet, terwijl ik het toch in mijn eigen Bijbel zag staan.

Ik ging het goed onderzoeken en kwam tot de conclusie dat wat ik hoorde de waarheid was, al was het totaal anders dan wat ik altijd geleerd had. Nadat er voor mij gebeden werd ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Dat was iets waar ik nog nooit eerder van gehoord had. Ongeveer twee weken later ben ik gedoopt door volledige onderdompeling. Toen is mijn nieuwe leven gestart met God.

Ik heb vele tekenen en wonderen meegemaakt. Ik ben genezen van mijn depressiviteit waar ik al bijna zes jaar medicijnen voor gebruikte.  We konden geen kinderen krijgen, hadden al vele onderzoeken, hormoonkuren en een operatie ondergaan, maar ik raakte maar niet in verwachting. Nadat we wederom geboren waren zijn we gestopt met de onderzoeken en besloten we op God te gaan vertrouwen. Na twee jaar was ik in verwachting en kregen we een gezonde zoon.

In 2008 is mijn man overleden, dat was moeilijk, maar God is daar altijd. Hij troost, helpt, steunt. Hij gaf me kracht en wijsheid, zodat ik  samen met mijn zoon verder kon. In 2014 ben ik verhuisd, ook daar heeft God mij geholpen. Binnen een week was mijn huis verkocht en had ik een nieuw huis gevonden. Ik weet nu wat mijn doel is en heb zekerheid in mijn leven. Daar dank ik God elke dag voor.

Beryl

Beryl

Ik kom uit een gebroken gezin in Suriname waar geweld en mishandeling heel normaal waren. Wij groeiden wel op met een groot Godsbesef. Toen ik 19 jaar oud was, kwam ik naar Nederland en elk weekend ging ik uit dansen om zo aan de eenzaamheid te ontsnappen. Enige tijd later ontmoette ik Marvin en we kregen een relatie. Nadat zijn tante ons het Evangelie vertelde, ontvingen we allebei de Heilige Geest en lieten ons dopen op 8 maart 2009. De eenzaamheid en het verlangen om uit te gaan waren meteen weg.

Marvin en ik wilden trouwen. Bij de overheid hoorden we dat het een jaar zou duren om de papieren rond te krijgen. Daar hebben we met de broeders en zusters van onze gemeente voor gebeden en de volgende dag konden we in ondertrouw! We zijn nu 9 jaar verder en hebben samen 3 kinderen, waarvan er één zelf de Heilige Geest heeft ontvangen. Ik heb nu zekerheid en kan mijn kinderen een toekomst met God bieden.

 

Achneta

Achneta

Ik ben in een Pinkstergemeente in Suriname gedoopt waar ik de Heilige Geest ontvangen had. Op 11 april 2015 ben ik opnieuw gedoopt in de Revival Fellowship in Almere. Daarvoor bezocht ik drie jaar lang een Pinkstergemeente in Amsterdam. Mensen moesten daar lang wachten voordat ze gedoopt konden worden. Toen ik op 11 april was gedoopt, wilde ik weer teruggaan naar mijn oude gemeente. Toen Pastor René dat hoorde, vroeg hij 'waarom kon je niet gedoopt worden in je oude gemeente?' Ik zei 'Je moet wachten, totdat er veel mensen zijn.' Hij zei 'Hoor je wel wat je zegt? Stel je voor, er zijn 5 mensen die moeten wachten om gedoopt te worden, en daaruit overlijden 2 mensen. Zeg mij, zijn die gered?' en ik zei 'Nee.' En zo is het begonnen.

Ik ben onderzoek gaan doen in de Pinkstergemeente in Amsterdam maar merkte dat ik de doctrine in de gemeente niet kon veranderen dus besloot ik daar niet meer naar terug te gaan. Ze hadden ook een gemeente in Almere en ik ben daar 25 december geweest om te kijken of ze het anders doen. Eenmaal daar hoorde ik de pastor zeggen 'We gaan de mensen niet meer 2 maanden laten wachten om gedoopt te worden.' Hij stopte met praten en ik dacht 'dan wordt dit mijn gemeente.' Maar toen maakte hij zijn zin af en zei 'Vanaf nu is het een maand.' Ik ben opgestaan uit de gemeente en nooit meer terug gegaan.

Op 27 december bracht ik mijn zus naar het winterkamp van de Revival Fellowship in Baarlo en ben ik daar gebleven voor de dienst. Zodra ik daar was, zag ik de liefde van de mensen en vroeg aan mijn zus of ik kon blijven. Ik ben heen en weer gereden om mijn kinderen op te halen en daarna de rest van de week gebleven. Vanaf dat moment ben ik actief deel uit gaan maken van deze gemeente en is er van alles veranderd in mijn leven. Ik ben getrouwd met een broeder en vind het zo wonderbaarlijk van God dat Hij dit gedaan heeft in mijn leven. We zijn heel gelukkig met elkaar en de kinderen zijn ook blij.

God heeft mij genezen van sikkelcelziekte. Daarvoor moest ik ziekenhuis in, ziekenhuis uit, maar dankzij God hoef ik dit niet meer te doen. De arts heeft bevestigd dat ik geen sikkelcelziekte meer heb. Ik ben er echt heel blij mee.