Maarten

Maarten

Als kind leerde ik over de verhalen van Jezus en ik zag dat de wonderen waar de Bijbel over sprak niet meer gebeurden in de kerken en rondom mij. Ik dacht dat dit normaal was omdat de kracht van God er in onze tijd niet meer is. Wel kende ik mensen die een persoonlijke relatie met God hadden en daarover vertelden. Ik was geschokt toen ik ontdekte dat ik elke zondag naar de kerk ging maar toch God niet kende.

In 2007 bezocht ik voor het eerst een bijeenkomst van de Revival Fellowship en werd ik uitgenodigd om te bidden zodat ik de Heilige Geest kon ontvangen. Diezelfde avond werd ik vervuld met de Heilige Geest en sprak ik een onbekende taal. Niet veel later werd ik door onderdompeling gedoopt.

In één keer had ik zelf die kracht van God in mijn leven! Hij begon mij veel te leren en vervulde mij met blijdschap. Hoe meer ik er met anderen over sprak, hoe meer ik ontdekte dat ik iets heel bijzonders had gekregen dat andere mensen niet hadden. Om mijn persoonlijke wandel met God te behouden heb ik enkele radicale keuzes moeten maken. Als ik echter terugkijk zie ik dat God deze keuzes heeft gezegend en mij enorm heeft veranderd als persoon. Dit is het echt waard om voor te leven.

Arno

arno.jpg

Mijn ouders hebben mij religieus opgevoed, maar de tekenen en wonderen die in de Bijbel worden beschreven, zag ik niet in de kerk waar ik naar toe ging. 

Als 11 jarig jongetje bad ik voor de Heilige Geest. Die ontving ik, want ik sprak in tongen. Daarna ben ik door onderdompeling gedoopt.  Sinds die dag zie ik de tekenen en wonderen om mij heen waarover ik ook in de Bijbel las, precies zoals deze gebeurden bij de discipelen en apostelen.

Samen met mijn vrouw heb ik diverse gemeentes bezocht van de Revival Fellowship over de hele wereld, en overal zie je dezelfde eenheid door de Heilige Geest. Overal gebeuren tekenen en wonderen die, volgens Markus 16, de gelovigen zullen volgen. Ik ben blij dat ik deel uit mag maken van het grote plan van God.

Tineke

tineke.jpg

In 1989 hoorde ik het Evangelie van mijn zwager en schoonzus. Ik dacht dat ik de Bijbel goed kende, ging zondags twee keer naar de kerk. Ik heb belijdenis gedaan en ben naar een reformatorische school gegaan.  Maar wat ik nu hoorde kende ik niet, terwijl ik het toch in mijn eigen Bijbel zag staan.

Ik ging het goed onderzoeken en kwam tot de conclusie dat wat ik hoorde de waarheid was, al was het totaal anders dan wat ik altijd geleerd had. Nadat er voor mij gebeden werd ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Dat was iets waar ik nog nooit eerder van gehoord had. Ongeveer twee weken later ben ik gedoopt door volledige onderdompeling. Toen is mijn nieuwe leven gestart met God.

Ik heb vele tekenen en wonderen meegemaakt. Ik ben genezen van mijn depressiviteit waar ik al bijna zes jaar medicijnen voor gebruikte.  We konden geen kinderen krijgen, hadden al vele onderzoeken, hormoonkuren en een operatie ondergaan, maar ik raakte maar niet in verwachting. Nadat we wederom geboren waren zijn we gestopt met de onderzoeken en besloten we op God te gaan vertrouwen. Na twee jaar was ik in verwachting en kregen we een gezonde zoon.

In 2008 is mijn man overleden, dat was moeilijk, maar God is daar altijd. Hij troost, helpt, steunt. Hij gaf me kracht en wijsheid, zodat ik  samen met mijn zoon verder kon. In 2014 ben ik verhuisd, ook daar heeft God mij geholpen. Binnen een week was mijn huis verkocht en had ik een nieuw huis gevonden. Ik weet nu wat mijn doel is en heb zekerheid in mijn leven. Daar dank ik God elke dag voor.

Angelique

angelique.jpg

Ik ben opgevoed als katholiek en vond de Bijbelverhaaltjes altijd leuk om te lezen. Ik wist dat er een God was, ik sprak en bad tot Hem, maar wist nooit zeker of Hij mij gehoord had. Ik werd ouder en dacht minder na over God. Op heel jonge leeftijd werd ik moeder en moest hard werken om voor mijn kind te zorgen. Wanneer ik het moeilijk had bad ik tot God en ik wist dat Hij mij hielp en beschermde. Op een gegeven moment nodigde mijn moeder mij uit om met haar naar een kerk te gaan. Daar ben ik onder water gedoopt en ontving ik ook de Heilige Geest met het bewijs van het spreken in tongen. Daardoor gingen mijn ogen open en ik zag toen dat in de kerk dingen gebeurden die niet klopten met de Bijbel. Ik snapte het niet, maar na een poosje ging ik niet meer naar de kerk, ik bleef een jaar thuis en begon weer te roken en alcohol te drinken.

Na een jaar ging ik op mijn knieën, ik vroeg God om mij te vergeven en mij weer een plek te geven om Hem te dienen. Ik had ook het gevoel dat ik helemaal opnieuw moest beginnen met God. Alsof mijn doop niet geldig was.

Ik werd uitgenodigd voor een bijeenkomst van de Revival Fellowship. Daar zag ik blije mensen en ik voelde een rust, echt waar ik naar op zoek was. De volgende dag, zondag 24 juli 2011, liet ik mij door onderdompeling dopen. Ik heb toen een nieuw leven gekregen. Ik begon elke dag in tongen te bidden. Ik heb nu een zekerheid, die ik ook aan de mensen om me heen kan aanbieden. Ik weet dat God in mij leeft en begrijp nu wat Hij van mij en van zijn gemeente wil.

Ik heb nu tekenen en wonderen in mijn leven, zoals God heeft beloofd. God heeft mij gezegend met een man, om samen God te kunnen dienen. Een van de grote wonderen die God in mijn leven gedaan heeft, is dat Hij heeft mij zekerheid heeft gegeven over wie ik ben en waar ik naartoe ga. Ik ben ook genezen van migraine. Tijdens mijn zwangerschap had ik last van zwangerschapsjeuk. Mijn hele lichaam jeukte en ik had er heel veel last van. Ik ben er voor gaan bidden en de volgende dag merkte ik dat het weg was. Ik dank God voor dit nieuwe leven en dat ik voor alles bij Hem terecht kan. Amen.

 

Beryl

Beryl

Ik kom uit een gebroken gezin in Suriname waar geweld en mishandeling heel normaal waren. Wij groeiden wel op met een groot Godsbesef. Toen ik 19 jaar oud was, kwam ik naar Nederland en elk weekend ging ik uit dansen om zo aan de eenzaamheid te ontsnappen. Enige tijd later ontmoette ik Marvin en we kregen een relatie. Nadat zijn tante ons het Evangelie vertelde, ontvingen we allebei de Heilige Geest en lieten ons dopen op 8 maart 2009. De eenzaamheid en het verlangen om uit te gaan waren meteen weg.

Marvin en ik wilden trouwen. Bij de overheid hoorden we dat het een jaar zou duren om de papieren rond te krijgen. Daar hebben we met de broeders en zusters van onze gemeente voor gebeden en de volgende dag konden we in ondertrouw! We zijn nu 9 jaar verder en hebben samen 3 kinderen, waarvan er één zelf de Heilige Geest heeft ontvangen. Ik heb nu zekerheid en kan mijn kinderen een toekomst met God bieden.

 

Achneta

Achneta

Ik ben in een Pinkstergemeente in Suriname gedoopt waar ik de Heilige Geest ontvangen had. Op 11 april 2015 ben ik opnieuw gedoopt in de Revival Fellowship in Almere. Daarvoor bezocht ik drie jaar lang een Pinkstergemeente in Amsterdam. Mensen moesten daar lang wachten voordat ze gedoopt konden worden. Toen ik op 11 april was gedoopt, wilde ik weer teruggaan naar mijn oude gemeente. Toen Pastor René dat hoorde, vroeg hij 'waarom kon je niet gedoopt worden in je oude gemeente?' Ik zei 'Je moet wachten, totdat er veel mensen zijn.' Hij zei 'Hoor je wel wat je zegt? Stel je voor, er zijn 5 mensen die moeten wachten om gedoopt te worden, en daaruit overlijden 2 mensen. Zeg mij, zijn die gered?' en ik zei 'Nee.' En zo is het begonnen.

Ik ben onderzoek gaan doen in de Pinkstergemeente in Amsterdam maar merkte dat ik de doctrine in de gemeente niet kon veranderen dus besloot ik daar niet meer naar terug te gaan. Ze hadden ook een gemeente in Almere en ik ben daar 25 december geweest om te kijken of ze het anders doen. Eenmaal daar hoorde ik de pastor zeggen 'We gaan de mensen niet meer 2 maanden laten wachten om gedoopt te worden.' Hij stopte met praten en ik dacht 'dan wordt dit mijn gemeente.' Maar toen maakte hij zijn zin af en zei 'Vanaf nu is het een maand.' Ik ben opgestaan uit de gemeente en nooit meer terug gegaan.

Op 27 december bracht ik mijn zus naar het winterkamp van de Revival Fellowship in Baarlo en ben ik daar gebleven voor de dienst. Zodra ik daar was, zag ik de liefde van de mensen en vroeg aan mijn zus of ik kon blijven. Ik ben heen en weer gereden om mijn kinderen op te halen en daarna de rest van de week gebleven. Vanaf dat moment ben ik actief deel uit gaan maken van deze gemeente en is er van alles veranderd in mijn leven. Ik ben getrouwd met een broeder en vind het zo wonderbaarlijk van God dat Hij dit gedaan heeft in mijn leven. We zijn heel gelukkig met elkaar en de kinderen zijn ook blij.

God heeft mij genezen van sikkelcelziekte. Daarvoor moest ik ziekenhuis in, ziekenhuis uit, maar dankzij God hoef ik dit niet meer te doen. De arts heeft bevestigd dat ik geen sikkelcelziekte meer heb. Ik ben er echt heel blij mee.