Shanissa

Shanissa.jpg

Ik kom uit Suriname en ben opgevoed als een Hindoe en heb vanaf jongs af aan een Godsbesef gehad. Ik deed met alle hindoeïstische feestdagen mee. Omdat er in Suriname verschillende godsdiensten zijn was ik me ook bewust van andere geloven, waaronder het Christendom. Ik vroeg me af wie de echte God was, omdat ik wist dat bij het Hindoeïsme niet alles klopte.  

Ik heb het evangelie van mijn tante gehoord toen zij in Suriname op vakantie was. Een jaar later kwam ik naar Nederland voor mijn verdere studie. Ik ging naar een bijeenkomst en al gauw werd er aan mij gevraagd of ik voor de Heilige Geest wilde bidden. Ik ontving deze met het bewijs van het spreken in tongen en werd meteen daarna ook gedoopt door onderdompeling. 

De grootste verandering in mijn leven is dat ik een hele andere houding heb tegenover God.
In mijn oude leven bad ik God alleen aan wanneer ik hem nodig had. Ik bracht heel veel offers aan hem met de hoop dat God mijn offer zou zegenen. Ik wist niet zeker of mijn gebed gehoord werd, maar erger nog, ik voelde Gods liefde en zijn directe aanwezigheid ook niet. Ook van mijn kant was er niet een ultieme liefde naar God omdat ik dingen alleen deed omdat dat zo “moest” vanuit mijn Hindoeïstische geloof.
Nu heb ik een zekerheid, ik weet dat als ik naar God bid, hij mijn gebed hoort en dat ook zal beantwoorden. Elke dag ervaar ik zijn aanwezigheid, liefde en troost in mijn leven. Al is dat in de kleinste dingen, ik weet gewoon dat God voor mij zorgt. God corrigeert me als ik iets niet zo handig aanpak en leidt mij vervolgens op het juiste pad.

Een leuke getuigenis is dat God mij gecorrigeerd heeft. God heeft me geholpen in de tijden waar ik minder goeie keuzes maakte. God leerde me begrijpen waarom het belangrijk is om Hem altijd op eerste plaatst te zetten. Ik weet nu dat God mijn fundament moet zijn in alles wat ik doe en wil bereiken. God leerde me vertrouwen in Hem en dat ik niet in eigen kracht hoef te werken.
Ik realiseerde me dat God altijd al voor me klaarstond en dat ik alleen nog de keuze voor hem moest maken. 

Op zomerkamp 2017 mocht ik meehelpen met de workshop van een zuster. |Ze liet me een geschrift op een kaartje lezen, waardoor ik me realiseerde dat ik in staat was God en mijn broeders en zuster te vertrouwen en lief te hebben, omdat God mij eerst lief heeft gehad. Ik mocht het kaartje niet van tevoren kopen, dus ik moest wachten totdat het in de Bijbelwinkel te koop was. Op dat moment moest ik in God vertrouwen dat ik dat kaartje zou krijgen. Toen ik aan de beurt was, was het kaartje al verkocht. Een dag voordat we vertrokken van zomerkamp gaf zuster Ria mij precies dat kaartje cadeau!  

Gods liefde en bescherming, de aanmoedigingen van mijn broeders en zusters zijn de reden dat ik blijf wandelen met Hem. Het is een nieuw leven voor mij waarin ik altijd nog dingen moet overwinnen, maar met God kan ik dat makkelijk oplossen. Ik heb nu een zekerheid!

Szilvia

szi.jpg

Doordat ik in een gebroken gezin opgroeide waar altijd ruzie was had ik op 13 jarige leeftijd al intens verdriet en een heleboel vraagtekens over het leven. De wens om opnieuw te kunnen beginnen was heel sterk. Ik wist niets van God en de bijbel tot ik het Evangelie op mijn pad kreeg.

Op 5 februari 1994 kreeg ik te horen hoe ik het bewijs kon krijgen dat God bestaat en een levende relatie met Hem kon hebben. Een heel simpel gebed voor de Heilige Geest en een doop volledig onder water was het antwoord uit de bijbel. Nadat ik de Heilige Geest ontving en in een vreemde taal sprak, zoals ik ook in de bijbel las, wist ik meteen dat God en Zijn Woord - de Bijbel - waar is. Ik werd gelijk hongerig naar het woord van God en wilde Hem echt graag leren kennen. Een dag nadat ik de Heilige Geest ontving werd ik volledig onder water gedoopt zoals Jezus het gezegd heeft, onder andere in Markus 16 vers 16.

Mijn gebroken hart was gelijk genezen, mijn depressiviteit was in een keer weg. De leegte was opgevuld met hoop voor de juiste toekomst met echte blijdschap. Nu weet ik wie ik ben en waar ik naar toe ga en waar ik voor leef. God opende mijn ogen om te kunnen zien en mijn oren om te kunnen horen, waardoor ik nu Zijn werk kan doen en dat geeft mij voldoening! Als ik geen relatie was begonnen met God ben ik ervan overtuigd dat ik nu niet meer had geleefd of absoluut met de verkeerde dingen bezig zou zijn. Ik ben God heel dankbaar dat ik door Zijn kracht elke dag kan veranderen en meer op Jezus Christus mag lijken. Het is fantastisch om ook andere mensen de oplossing te mogen aanbieden. Uit eigen ervaring weet ik dat het echt werkt als wij naar God luisteren.

God voorziet in alles wat ik nodig heb zolang ik Hem op de eerste plaats zet. God heeft mij genezen van migraines en nachtmerries waarvan ik echt ontzettend veel last had en waardoor ik altijd moe was. Er zijn geen twijfels meer dat ik áltijd op God vertrouwen kan. Hij is geen mens die kan liegen, Zijn beloftes zijn waar, en er is eeuwig leven voor mij weggelegd zolang ik de Heilige Geest blijf gebruiken.

Szylvia

Tineke

tineke.jpg

In 1989 hoorde ik het Evangelie van mijn zwager en schoonzus. Ik dacht dat ik de Bijbel goed kende, ging zondags twee keer naar de kerk. Belijdenis gedaan en ben naar een reformatorische school gegaan.  Maar wat ik nu hoorde kende ik niet, terwijl ik het toch in mijn eigen Bijbel zag staan.

Ik ging het goed onderzoeken en kwam tot de conclusie wat ik hoorde de waarheid was, al was het totaal anders dan wat ik altijd geleerd had. Nadat er voor mij gebeden werd ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Dat was iets waar ik nog nooit eerder van gehoord had. Ongeveer twee weken later ben ik gedoopt door volledige onderdompeling. Toen is mijn nieuwe leven gestart met God.

Ik heb vele tekenen en wonderen meegemaakt. Ik ben genezen van mijn depressiviteit waar ik al bijna zes jaar medicijnen voor gebruikte.  We konden geen kinderen krijgen, hadden al vele onderzoeken, hormoonkuren en een operatie ondergaan, maar ik raakte maar niet in verwachting. Nadat we wederom geboren waren zijn we gestopt met de onderzoeken en besloten we op God te gaan vertrouwen. Na twee jaar was ik in verwachting en kregen we een gezonde zoon.

In 2008 is mijn man overleden, dat was moeilijk, maar God is daar altijd. Hij troost, helpt, steunt. Hij gaf me kracht en wijsheid, zodat ik  samen met mijn zoon verder kon. In 2014 ben ik verhuisd, ook daar heeft God mij geholpen. Binnen een week was mijn huis verkocht en had ik een nieuw huis gevonden. Ik weet nu wat mijn doel is en heb zekerheid in mijn leven. Daar dank ik God elke dag voor.

Angelique

angelique.jpg

Ik ben opgevoed als katholiek en vond de Bijbelverhaaltjes altijd leuk om te lezen. Ik wist dat er een God was, ik sprak en bad tot Hem, maar wist nooit zeker of Hij mij gehoord had. Ik werd ouder en dacht minder na over God. Op heel jonge leeftijd werd ik moeder en moest hard werken om voor mijn kind te zorgen. Wanneer ik het moeilijk had bad ik tot God en ik wist dat Hij mij hielp en beschermde. Op een gegeven moment nodigde mijn moeder mij uit om met haar naar een kerk te gaan. Daar ben ik onder water gedoopt en ontving ik ook de Heilige Geest met het bewijs van het spreken in tongen. Daardoor gingen mijn ogen open en ik zag toen dat in de kerk dingen gebeurden die niet klopten met de Bijbel. Ik snapte het niet, maar na een poosje ging ik niet meer naar de kerk, ik bleef een jaar thuis en begon weer te roken en alcohol te drinken.

Na een jaar ging ik op mijn knieën, ik vroeg God om mij te vergeven en mij weer een plek te geven om Hem te dienen. Ik had ook het gevoel dat ik helemaal opnieuw moest beginnen met God. Alsof mijn doop niet geldig was.

Ik werd uitgenodigd voor een bijeenkomst van de Revival Fellowship. Daar zag ik blije mensen en ik voelde een rust, echt waar ik naar op zoek was. De volgende dag, zondag 24 juli 2011, liet ik mij door onderdompeling dopen. Ik heb toen een nieuw leven gekregen. Ik begon elke dag in tongen te bidden. Ik heb nu een zekerheid, die ik ook aan de mensen om me heen kan aanbieden. Ik weet dat God in mij leeft en begrijp nu wat Hij van mij en van zijn gemeente wil.

Ik heb nu tekenen en wonderen in mijn leven, zoals God heeft beloofd. God heeft mij gezegend met een man, om samen God te kunnen dienen. Een van de grote wonderen die God in mijn leven gedaan heeft, is dat Hij heeft mij zekerheid heeft gegeven over wie ik ben en waar ik naartoe ga. Ik ben ook genezen van migraine. Tijdens mijn zwangerschap had ik last van zwangerschapsjeuk. Mijn hele lichaam jeukte en ik had heel veel last van. Ik ben er voor gaan bidden en de volgende dag merkte ik dat het weg was. Ik dank God voor dit nieuwe leven en dat ik voor alles bij Hem terecht kan. Amen.

 

Anthony

anthony.jpg

Op een vrijdagmiddag in 2012 kwam ik thuis van de middelbare school en mijn moeder vertelde mij gelijk dat ze gedoopt was en dat ze de Heilige Geest had ontvangen. En dat ze dat zo zeker wist omdat ze in tongen sprak. Ik vond het allemaal een beetje raar, maar een verandering zag ik wel. Ze werd rustig en stopte met alcohol en roken. Uit nieuwsgierigheid nam ik een kijkje bij de bijeenkomst van de Revival Fellowship om zelf te ervaren wat het allemaal inhield. Ik hoorde toen duidelijk het evangelie. In de Bijbel las ik dat je wederom geboren moest worden uit Water en Geest om überhaupt een begin met God te maken. Toen ik voor de Heilige Geest bad ontving ik die, ik begon in tongen te spreken. Uit gehoorzaamheid liet ik mij dopen onder water.

Sindsdien is er veel gebeurd. Ik kom uit een gebroken gezin met gescheiden ouders die niet stabiel waren. Als jonge man moest ik dealen met de keuzes van mijn ouders en de gevolgen daarvan. God genas mijn gebroken hart in één keer. God leerde mij wat krom en recht is volgens Zijn standaard. Naast dat God veel heeft gedaan in mijn school- en werktijd, heeft Hij mij ook genezen. God genas mijn verbrandde rug waar 1,5L vers kokend water overheen kwam. Als je mijn rug nu zou zien, zal je nooit denken dat er ooit kokend water is overheen gekomen. Ook genas God mij van een blindedarmontsteking, een paar uur voordat ik onder het mes zou gaan. Mijn koorts, van 38.7 graden, ging naar 36.5. Op de echo zag je niks meer terug en mijn witte bloedcelwaarde was terug naar de juiste waarde. Ook zag ik hoe God mijn opa, van al over de 90 jaar, genas van uitgezaaide darmkanker.

Buiten dit alles heb ik de zekerheid en het antwoord gevonden dat ik diep van binnen altijd al zocht. Namelijk de zekerheid dat God bestaat, en dat ontbrekende puzzelstukje in mijn hart is nu vervuld.

 

Beryl

Beryl

Ik kom uit een gebroken gezin in Suriname waar geweld en mishandeling heel normaal waren. Wij groeiden wel op met een groot Godsbesef. Toen ik 19 jaar oud was, kwam ik naar Nederland en elk weekend ging ik uit dansen om zo aan de eenzaamheid te ontsnappen. Enige tijd later ontmoette ik Marvin en we kregen een relatie. Nadat zijn tante ons het Evangelie vertelde, ontvingen we allebei de Heilige Geest en lieten ons dopen op 8 maart 2009. De eenzaamheid en het verlangen om uit te gaan waren meteen weg.

Marvin en ik wilden trouwen. Bij de overheid hoorden we dat het een jaar zou duren om de papieren rond te krijgen. Daar hebben we met de broeders en zusters van onze gemeente voor gebeden en de volgende dag konden we in ondertrouw! We zijn nu 9 jaar verder en hebben samen 3 kinderen, waarvan er één zelf de Heilige Geest heeft ontvangen. Ik heb nu zekerheid en kan mijn kinderen een toekomst met God bieden.

 

Achneta

Achneta

Ik ben in een Pinkstergemeente in Suriname gedoopt waar ik de Heilige Geest ontvangen had. Op 11 april 2015 ben ik opnieuw gedoopt in de Revival Fellowship in Almere. Daarvoor bezocht ik drie jaar lang een Pinkstergemeente in Amsterdam. Mensen moesten daar lang wachten voordat ze gedoopt konden worden. Toen ik op 11 april was gedoopt, wilde ik weer teruggaan naar mijn oude gemeente. Toen Pastor René dat hoorde, vroeg hij 'waarom kon je niet gedoopt worden in je oude gemeente?' Ik zei 'Je moet wachten, totdat er veel mensen zijn.' Hij zei 'Hoor je wel wat je zegt? Stel je voor, er zijn 5 mensen die moeten wachten om gedoopt te worden, en daaruit overlijden 2 mensen. Zeg mij, zijn die gered?' en ik zei 'Nee.' En zo is het begonnen.

Ik ben onderzoek gaan doen in de Pinkstergemeente in Amsterdam maar merkte dat ik de doctrine in de gemeente niet kon veranderen dus besloot ik daar niet meer naar terug te gaan. Ze hadden ook een gemeente in Almere en ik ben daar 25 december geweest om te kijken of ze het anders doen. Eenmaal daar hoorde ik de pastor zeggen 'We gaan de mensen niet meer 2 maanden laten wachten om gedoopt te worden.' Hij stopte met praten en ik dacht 'dan wordt dit mijn gemeente.' Maar toen maakte hij zijn zin af en zei 'Vanaf nu is het een maand.' Ik ben opgestaan uit de gemeente en nooit meer terug gegaan.

Op 27 december bracht ik mijn zus naar het winterkamp van de Revival Fellowship in Baarlo en ben ik daar gebleven voor de dienst. Zodra ik daar was, zag ik de liefde van de mensen en vroeg aan mijn zus of ik kon blijven. Ik ben heen en weer gereden om mijn kinderen op te halen en daarna de rest van de week gebleven. Vanaf dat moment ben ik actief deel uit gaan maken van deze gemeente en is er van alles veranderd in mijn leven. Ik ben getrouwd met een broeder en vind het zo wonderbaarlijk van God dat Hij dit gedaan heeft in mijn leven. We zijn heel gelukkig met elkaar en de kinderen zijn ook blij.

God heeft mij genezen van sikkelcelziekte. Daarvoor moest ik ziekenhuis in, ziekenhuis uit, maar dankzij God hoef ik dit niet meer te doen. De arts heeft bevestigd dat ik geen sikkelcelziekte meer heb. Ik ben er echt heel blij mee.

 

Maarten

Maarten

Als kind leerde ik over de verhalen van Jezus en ik zag dat de wonderen waar de Bijbel over sprak niet meer gebeurden in de kerken en rondom mij. Ik dacht dat dit normaal was omdat de kracht van God er in onze tijd niet meer is. Wel kende ik mensen die een persoonlijke relatie met God hadden en daarover vertelden. Ik was geschokt toen ik ontdekte dat ik elke zondag naar de kerk ging maar toch God niet kende.

In 2007 bezocht ik voor het eerst een bijeenkomst van de Revival Fellowship en werd ik uitgenodigd om te bidden zodat ik de Heilige Geest kon ontvangen. Diezelfde avond werd ik vervuld met de Heilige Geest en sprak ik een onbekende taal. Niet veel later werd ik door onderdompeling gedoopt.

In één keer had ik zelf die kracht van God in mijn leven! Hij begon mij veel te leren en vervulde mij met blijdschap. Hoe meer ik er met anderen over sprak, hoe meer ik ontdekte dat ik iets heel bijzonders had gekregen dat andere mensen niet hadden. Om mijn persoonlijke wandel met God te behouden heb ik enkele radicale keuzes moeten maken. Als ik echter terugkijk zie ik dat God deze keuzes heeft gezegend en mij enorm heeft veranderd als persoon. Dit is het echt waard om voor te leven.