Ivar

Ivar

Mijn naam is Ivar, ik ben 38 jaar en kom uit Rotterdam. Ik ben opgeroeid met een godsbesef. Ik zat op een christelijke basisschool en hoorde daar de Bijbelverhalen. Dit maakte veel indruk op mij. Op 8-jarige leeftijd gingen mijn ouders scheiden en werd ik als kind al heel depressief. Later in de pubertijd ging ik me afzetten tegen de maatschappij. Ik wilde niet meer naar school en ging veel spijbelen. De gabber cultuur was toen heel populair en ik deed daar ook aan mee. Ik ging me ook zo kleden en ging naar feesten en gebruikte veel harddrugs, later ging ik ook nog dagelijks alcohol drinken.  

Ik werd nog depressiever van die levensstijl en ging ook aan de antidepressiva. Ik wilde ook God zoeken want ik wilde eigenlijk stoppen met het losbandige leven en dacht na over de toestand in de wereld.  Ik ging met Jehova getuigen praten die aan de deur kwamen en ging met hen een studie doen. Maar het lukte niet om te stoppen met mijn slechte gewoontes, omdat ik alles met eigen kracht moest doen. 

Zo ging ik door tot juli 2006. Toen liep ik op een vrijdagavond naar winkelcentrum Zuidplein en daar sprak iemand me aan en vroeg mij of ik met God bezig was. Ik zei dat ik een studie deed bij de Jehova getuigen. Hij liet me in de Bijbel zien dat je wederom geboren moet worden uit water en geest. Daar had ik nog nooit van gehoord. Hij bood me aan om te bidden voor de Heilige Geest. Ik wilde dat wel uitproberen en we gingen ergens bidden waar het rustig was. Na een paar seconden begon mijn tong te veranderen en sprak ik in een vreemde taal. Ik voelde me heel licht en was heel blij.

De dag erna werd ik opgehaald om naar de bijeenkomst te gaan en na de dienst werd ik gedoopt door volledige onderdompeling. Ik was heel blij want ik kon beginnen met mijn nieuwe leven. 

Door de Heilige Geest wist ik dat ik moest stoppen met alcohol drinken, drugs en roken. Dit ging zonder moeite want door de Heilige Geest krijg je de kracht om dingen te overwinnen. Ik stopte met de studie bij de Jehova getuigen en brak ook met mijn vrienden. Ik had ze het evangelie verteld maar zij wilden er niks mee en de vriendschap bestond alleen uit samen drinken en uitgaan. Dat deed ik niet meer dus kwam er een scheiding. Je kan niet met één been in de wereld zijn en met één been bij God.  

God heeft me er veel voor teruggegeven. Ik heb nu een grote geestelijke familie wereldwijd. Broeders en zusters die elkaar helpen te groeien en te overwinnen. Ik ben God dankbaar dat hij mij mijn zonden heeft vergeven en dat zijn Zoon voor mij aan het kruis is gegaan.

Ik ben blij dat ik God heb gevonden en dat ik elke dag blij kan zijn, vrij van verslavingen en depressie en dat ik samen met mijn vrouw God kan dienen. Ik ben nu een deel van het lichaam van Christus (de gemeente). Ik ben blij dat ik elke dag de Heilige Geest kan gebruiken om dingen te overwinnen en mensen over God kan vertellen. Ik kan de liefde van God kan laten zien door een goede getuigenis te zijn en Zijn licht te laten zien in deze wereld.  

Ik heb de zekerheid dat als ik volhard tot het einde, ik Jezus tegemoet ga in de lucht en voor eeuwig met Hem zal zijn in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid is en waar geen dood, pijn of verdriet meer zal zijn. 

Szilvia

szi.jpg

Doordat ik in een gebroken gezin opgroeide waar altijd ruzie was had ik op 13 jarige leeftijd al intens verdriet en een heleboel vraagtekens over het leven. De wens om opnieuw te kunnen beginnen was heel sterk. Ik wist niets van God en de bijbel tot ik het Evangelie op mijn pad kreeg.

Op 5 februari 1994 kreeg ik te horen hoe ik het bewijs kon krijgen dat God bestaat en een levende relatie met Hem kon hebben. Een heel simpel gebed voor de Heilige Geest en een doop volledig onder water was het antwoord uit de bijbel. Nadat ik de Heilige Geest ontving en in een vreemde taal sprak, zoals ik ook in de bijbel las, wist ik meteen dat God en Zijn Woord - de Bijbel - waar is. Ik werd gelijk hongerig naar het woord van God en wilde Hem echt graag leren kennen. Een dag nadat ik de Heilige Geest ontving werd ik volledig onder water gedoopt zoals Jezus het gezegd heeft, onder andere in Markus 16 vers 16.

Mijn gebroken hart was gelijk genezen, mijn depressiviteit was in een keer weg. De leegte was opgevuld met hoop voor de juiste toekomst met echte blijdschap. Nu weet ik wie ik ben en waar ik naar toe ga en waar ik voor leef. God opende mijn ogen om te kunnen zien en mijn oren om te kunnen horen, waardoor ik nu Zijn werk kan doen en dat geeft mij voldoening! Als ik geen relatie was begonnen met God ben ik ervan overtuigd dat ik nu niet meer had geleefd of absoluut met de verkeerde dingen bezig zou zijn. Ik ben God heel dankbaar dat ik door Zijn kracht elke dag kan veranderen en meer op Jezus Christus mag lijken. Het is fantastisch om ook andere mensen de oplossing te mogen aanbieden. Uit eigen ervaring weet ik dat het echt werkt als wij naar God luisteren.

God voorziet in alles wat ik nodig heb zolang ik Hem op de eerste plaats zet. God heeft mij genezen van migraines en nachtmerries waarvan ik echt ontzettend veel last had en waardoor ik altijd moe was. Er zijn geen twijfels meer dat ik áltijd op God vertrouwen kan. Hij is geen mens die kan liegen, Zijn beloftes zijn waar, en er is eeuwig leven voor mij weggelegd zolang ik de Heilige Geest blijf gebruiken.

Szylvia

Myrla

8900-Myrla.jpg

Ik ben Myrla en ik ga naar de bijeenkomst in Rotterdam. Mijn ouders hebben mij opgevoed met het geloof dat God bestaat. Toch ervoer ik God nooit eerder in mijn leven zoals nu. 

Ongeveer 8 jaar geleden ben ik heel bewust naar de waarheid gaan zoeken. Ik had een gebroken hart en deed mijn best om goed te doen terwijl de wereld aan alle kanten aan me trok. Nadat ik naar God had uitgeroepen om Zijn begeleiding heb ik antwoord gekregen.

Ik werd uitgenodigd om een bijeenkomst van de Revival Fellowship bij te wonen. De Bijbel werd geopend, de waarheid is mij verteld en mijn vragen werden beantwoord. Ik ben vervolgens wederom geboren op 11 februari 2012: gedoopt onder water en ik heb de Heilige Geest ontvangen met het bewijs van spreken in tongen.

Mijn leven ben ik gaan inrichten volgens de Bijbelse principes. Ik ben genezen van een gebroken hart, huidallergie en van een trombosebeen. Nu weet ik wat mijn doel is: “Het koninkrijk Gods”.

Elk moment van de dag kan ik bidden voor situaties of contact leggen met mijn Hemelse Vader. Mijn taak weet ik ook, zoveel mogelijk het Evangelie door vertellen aan diegenen die het willen horen. Amen.

Myrla

Gideon

Gideon_PvG.jpg

Ik ben als Katholiek opgevoed. Toen ik 9 jaar was pleegde mijn moeder zelfmoord, ik was enig kind. Vanaf mijn 12e ging ik diep in de hardrock muziek en later in Gothic en Metal. Rond mijn 20ste begon ik te zoeken naar God.

In 2003 heb ik op straat Het Evangelie gehoord. Meteen daarna probeerde mijn vrienden mij er vanaf te houden met als reden dat het een sekte is, terwijl ze er zelf nooit geweest waren. Zaterdag 29 september 2003 ben ik gedoopt en woensdag 1 oktober heb ik De Heilige Geest ontvangen.

Ik ben héél blij met mijn relatie met God, dat Hij mij geaccepteerd heeft ondanks mijn fouten. De Waarheid te weten, rust in mijn leven te hebben. Ik wilde iedereen vertellen wat er met mij gebeurd was, ik had geen behoefte meer aan mijn wilde levensstijl en ik wist dat ik mezelf niet meer hoefde te verharden, want Christus had mij vrijgemaakt en ik kreeg er een grote familie bij. 

Voor mij is het een wonder dat ik in staat ben om voor mijn eigen gezin te zorgen met Gods kracht. Wat ik nooit uit mijzelf kon was nu mogelijk met God, het vergeven van familieleden en geen blijvend verdriet en pijn meer van het verlies van mijn moeder.

God bewijst zich elke dag. Door te bidden in De Geest kan ik elke dag weer aan, ik wil graag dat iedereen deze zelfde relatie met God krijgt als ik heb. Dankbaar ben ik en ik ervaar rust, blijdschap en zekerheid voor nu en in der eeuwigheid.

Gideon

 

 

Gideon going out(fit).jpg

Gideon voordat hij wederom geboren was. 

Maaike

_N3A5723-Maaike_PvG.jpg

In Schiedam, Zuid Holland, ben ik geboren en opgegroeid. Ik woonde met mijn ouders, drie zussen en twee broers. Onze familie noemden zich "vrijdenkers". Ik zat op een opleidingsschool, waar geen godsdienst werd gegeven.

Mijn vriendinnetje zat op een Katholieke school met nonnen als onderwijzeressen. Zij kregen pijnlijke straffen op school en ik niet. De eerste keer dat ik geconfronteerd werd met het geloof, was toen ik wilde trouwen met een psychotherapeut. Hij bleek ook een dominee te zijn, dus toen wij trouwden, was ik meteen de vrouw van een dominee. Ik was, zoals ze zeiden, een heiden en hoorde gedoopt te worden. Ik, als "vrijdenker", wilde eerst eens weten waar ik amen op ging zeggen. Er werden mij dingen uitgelegd en het werd voor mij aangepast, zodat ik amen kon zeggen. Zo werd ik een "Christen" in de “Uniting Church” in Australië.

Wij gingen wonen in Tasmanië, waar mijn man drie kerken onder zijn beheer kreeg en ik, als vrouw van een dominee, had de taak om godsdienstles te geven op de lagere school. Ik las de bijbel en was erg verwonderd dat Jezus zo veel goed deed in de wereld en dat hij zijn leven had gegeven voor de mensheid. 

Vele jaren later, mijn man was inmiddels overleden, belde mijn zoon op en vertelde mij het evangelie. Hij was gedoopt onder water en had de Heilige Geest ontvangen en als bewijs daaraan sprak hij in tongen. Dit laatste had ik nooit in de “Uniting Church” gehoord. Ik woonde inmiddels in Nederland en ben naar The Revival Fellowship in Dordrecht gegaan. Daar heb ik de waarheid van God gehoord. Dat herkende ik niet meteen, maar later wel, toen ik alleen thuis was, en mij uitgelegd was om God er om te vragen. Halleluja betekent ‘God prijzen’, dus begon ik dat maar te zeggen. Ik zei twee keer Halleluja en mijn tong veranderde en ik sprak in een taal die ik nooit geleerd had. De zondag daarop, 5 december 1999, ben ik gedoopt onder water. Door elke dag te bidden in deze taal en in mijn eigen taal, wordt alle het nutteloze in mijn leven opgeschoond.

Mijn toenmalige vriend is zes dagen na mij gedoopt en kort daarna zijn we getrouwd. God heeft mij meerdere malen genezen. Een ervan is een grote genezing voor mij. Ik kreeg een hersenbloeding. Mijn kotertermijn-geheugen werkte niet meer. Ik kon bijna geen namen meer herinneren, maar wel iedereens getuigenis. Ik mocht niet meer alleen naar buiten en niet meer zelf koken. God heeft mij daarvan genezen en datzelfde jaar ging ik helemaal alleen naar Australië op visite bij mijn kinderen.  

Voor mij is er, zonder God, geen bestaan mogelijk waarin ik blij kan zijn en rust heb.

Amen

Maaike

Leonard

leonard.jpg

Ik ben opgevoed met het besef dat er een God bestond, maar verder deden we er niet heel veel aan. Het evangelie hoorde ik via mijn moeder. Zij sprak over een gemeente waar mensen gedoopt werden onder water zoals Jezus gedaan heeft en waar mensen de Heilige Geest ontvingen.

Op 7 januari 2001 ben ik zelf wederom geboren. Ondanks mijn jonge leeftijd (ik was toen 11), veranderde er vooral veel in het leven van mijn familie op school. We waren veranderd door de kracht van God die we in ons leven hadden gekregen.

God heeft me voor veel dingen behoed. Op mijn werk kreeg ik hete olie van meer dan 200 graden Celsius over mijn lichaam en gezicht en ik had helemaal niks, terwijl de collega naast me brandwonden had opgelopen door diezelfde olie. 

Ondanks dat het leven vol zitten met onzekerheden kun je met God rust en vrede ervaren. Het gevoel dat je een Vader kunt hebben die iedere dag met je bezig is en die er voor je is, maakt het zo mooi om een kind van Hem te zijn.

Leonard

Maarten

Maarten

Als kind leerde ik over de verhalen van Jezus en ik zag dat de wonderen waar de Bijbel over sprak niet meer gebeurden in de kerken en rondom mij. Ik dacht dat dit normaal was omdat de kracht van God er in onze tijd niet meer is. Wel kende ik mensen die een persoonlijke relatie met God hadden en daarover vertelden. Ik was geschokt toen ik ontdekte dat ik elke zondag naar de kerk ging maar toch God niet kende.

In 2007 bezocht ik voor het eerst een bijeenkomst van de Revival Fellowship en werd ik uitgenodigd om te bidden zodat ik de Heilige Geest kon ontvangen. Diezelfde avond werd ik vervuld met de Heilige Geest en sprak ik een onbekende taal. Niet veel later werd ik door onderdompeling gedoopt.

In één keer had ik zelf die kracht van God in mijn leven! Hij begon mij veel te leren en vervulde mij met blijdschap. Hoe meer ik er met anderen over sprak, hoe meer ik ontdekte dat ik iets heel bijzonders had gekregen dat andere mensen niet hadden. Om mijn persoonlijke wandel met God te behouden heb ik enkele radicale keuzes moeten maken. Als ik echter terugkijk zie ik dat God deze keuzes heeft gezegend en mij enorm heeft veranderd als persoon. Dit is het echt waard om voor te leven.

Joainne

Joianne-PvG.jpg

Ik was op zoek naar de juiste gemeente. Na een lange zoektocht op eigen kracht bad ik eindelijk tot God en vroeg Hem waar de juiste gemeente was, die Zijn woord overbrengt zoals in de bijbel beschreven staat. Ik kreeg mijn antwoord toen ik in Almere-stad liep. Ik zag een vrouw pamfletten uitdelen, wij keken elkaar aan en ik voelde dat zij mij over het woord van God wilde vertellen. Ik had die dag een druk schema en wilde met een grote boog om haar heen lopen, toen ik een stem in mij hoorde zeggen: ‘ga naar die persoon toe en luister naar wat zij te vertellen heeft.’ Ik wist gelijk dat het van God was en ik gehoorzaamde meteen.

Zij liet mij het geschrift Markus 16:16 uit de bijbel lezen. Ik begreep direct dat ik nog geen kind van God was en dat sneed diep in mijn hart. Die dag besloot ik om opnieuw gedoopt te worden onder water. Ik ontving de Heilige Geest met het bewijs van spreken in een vreemde taal. Het is de beste keus die ik ooit gemaakt hebt. Ik voelde een grote last van mijn schouders gaan en kreeg blijdschap en rust.

Ik vertelde een familielid over mijn keus en zij werd er erg boos over. Daardoor ging ik twijfelen of ik wel de juiste keuze gemaakt had. Huilend ging ik op mijn knieën, biddend tot God om mij meer bewijs te geven en elke twijfel bij mij weg te nemen. En dat deed God, want Hij is altijd getrouw.

In de loop van mijn wandel met God, heb ik vele ups & downs mee gemaakt. Een week voor dat ik zou trouwen, overleed mijn verloofde. Ik had weer een gebroken hart en voelde mij niet meer waardig om te leven. Ik maakte mezelf wijs dat iedereen beter af zou zijn zonder mij in hun leven. Ik was ervan overtuigd dat God mij deze keer niet kon genezen van een gebroken hart. Ik trof voorbereidingen voor wanneer ik er niet meer zou zijn.

Op een avond zaten mijn dochter ik TV te kijken. We keken naar een film, waarbij de moeder van een jongen overleed. Hij raakte zo overstuur en was dusdanig agressief dat hij alles in zijn kamer kapot sloeg. Mijn dochter keek mij aan en zei: ‘nou mam, dat ga ik ook doen als ik u verlies!’ Op dat moment dacht ik: ‘waar ben ik mee bezig, ik heb een kind te verzorgen’.

Dankzij mijn dochter koos ik weer voor het leven, voor God. Ik begon weer te bidden en mijn bijbel te lezen. God genas mijn gebroken hart, ik ben weer blij, gelukkig, tevreden, in wie ik ben in de Heer. Voor het eerst hou ik van mezelf en voel ik me waardig. Maar het belangrijkste is dat God mij waardig vindt.

Prijs de Heer, Amen.

Joainne

 

Ben

Ben_PvG.jpg

Ik ontving de Heilige Geest met het Bijbelse bewijs van spreken in tongen op 28 januari 2000. 2 februari 2000 ben ik gedoopt door onderdompeling.

Daarvoor was ik Nederlands Hervormd opgevoed. Op mijn zestiende liep ik daarvan weg, omdat ik niet in een god geloofde die van mensen verlangde om vreemde geboden te houden. Toen iemand mij op straat vertelde dat ik een bewijs kon krijgen van God werd ik nieuwsgierig en ben het uit gaan proberen. Ik ontving de Heilige Geest en sprak in tongen en ik wist het: God bestaat. Ik ontving de kracht om te stoppen met mijn verslavingen van roken, drugs en gokken. Mijn taalgebruik veranderde compleet (ik vloekte en schold alles bij elkaar) .

Ik ben nu 18 jaar verder en het is nog steeds een groot avontuur. Ik heb met mensen mogen bidden voor een genezing en God heeft deze mensen ter plekke genezen. Ik heb ook met mensen mogen bidden voor de Heilige Geest en ook deze mensen spraken in tongen. Het is een voorrecht de waarheid te mogen weten en lief te hebben. Ik zie de wereld hard achteruit gaan en ik verlang naar Jezus zijn wederkomst. Intussen probeer ik zoveel mensen mee te krijgen naar naar de eeuwigheid.

Prijs de Heer,

Ben

Ashley

Ashley-PVG.jpg

Voordat ik wederom geboren werd dacht ik een Christen te zijn, omdat ik geloofde dat God bestond. Bidden deed ik af en toe, maar verder ervoer -en wellicht verwachtte- ik God’s kracht en aanwezigheid niet in mijn leven.

Mijn moeder en zusje kwamen - toen ik 14 jaar oud was - een broeder en zuster tegen die hen uit de Bijbel het Evangelie vertelden. Wij zijn toen met het gehele gezin naar een bijeenkomst van de Revival Fellowship gegaan en op 13 juni 2007 werd ik, na de Heilige Geest te hebben ontvangen, gedoopt door volledige onderdompeling.

Sinds mijn doop heb ik een absolute zekerheid over mijn leven nu en later, ben ik gezegend met onder andere een lieve man en ontvang ik altijd antwoord van God.

God heeft mij genezen van o.a. depressie en eczeem. Verder beschermt Hij mij dagelijks op de weg en geeft hij mij een vreugde die ik in de wereld nooit ervaren heb. Ook heeft Hij ervoor gezorgd dat onze kat Mia op wonderbaarlijke wijze, na 5 weken vermist te zijn geweest, weer thuiskwam.

Wat me door laat gaan is het hebben van een Vader die over mij waakt, mij beschermt en mij liefheeft zoals niemand dat kan. Als bonus wacht mij, na mijn leven hier op aarde, een prachtige toekomst met Hem, zijn zoon Jezus en mijn broeders en zusters.

Johan

Johan v Bruskvoort_PvG.jpg

Door mijn religieuze opvoeding had ik wel een besef van God maar geen zekerheid. Dat God niet blij met mij kon zijn wist ik wel zeker, tijdens mijn studie leefde ik alsof ik geen moreel had en ik gebruikte veel drank en drugs.

Begin 2004 wist ik na een zoektocht door het bezoeken verschillende kerken en websites niet meer wat ik moest geloven, te veel verwarring. Ik riep echt uit tot God. Kort daarna, in een boekwinkel waar ik ging om in de Bijbel te lezen, kwam iemand op mij af die een uitnodiging gaf van de Revival Fellowship. Twee dagen later werd ik daar op 4 februari 2004 in een bad gedoopt omdat ik kon lezen dat dit de wil van God was, kort daarna ontving ik de Heilige Geest, ik wist dat omdat ze mij hadden laten zien in de Bijbel dat ik in tongen zou gaan spreken. Dat gebeurde ook! Eindelijk had ik gevonden waar ik naar zocht, een antwoord van God. Dit was anders, dit had ik nooit eerder ervaren. Nog steeds bid ik dagelijks in deze taal van de Heilige Geest. Het geeft me rust en bevestiging.

De verlangens waar ik vroeger plezier in had zijn totaal veranderd. Ook durf ik mensen nu te vertellen wat ze moeten doen om gered te worden. In tegenstelling tot eerst zie ik nu hoe eenvoudig het is om God in je leven te ervaren. Het mooiste is om met iemand te bidden voor de Heilige Geest en getuige te zijn van de ervaring, iets wat mijn leven compleet heeft veranderd.

Door de jaren heen heb ik Gods voorzieningen gezien maar ook dat genezing dichtbij is en Hij persoonlijk is in antwoorden op gebed. Ook ben ik beschermd van een auto-ongeluk, mijn verstand kon niet begrijpen wat er gebeurde, de kant die ik op wilde sturen gebeurde niet, nadat een auto mij voorbij raasde begon ik te begrijpen waar ik voor behouden was.
Mijn dochter kon niet meer lopen nadat ze lelijk op haar knie gevallen was, ze moest gedragen worden en had veel pijn. Ik bad even voor haar waarna ze van de bank sprong en nergens meer last van had.

Het is geweldig om de puzzelstukjes bij elkaar te zien komen, door de Geest van God te zien werken, genezing van zieken in onze wereldwijde gemeentes. Maar ook de geschiedenis en voorspellingen in de Bijbel tot in detail geven mij zekerheid en een begrip dat Gods alles onder controle heeft. Iets wat veel mensen niet zien maar ik besef me dat ik er bij hoor! Dit leven is slechts een begin!

Johan

Viola

5461-2018-10-07_portret_PvG.jpg

Ik ben katholiek opgevoed in Ghana. Op mijn 10e heb ik communie gedaan. Ik voelde me niet anders dan anderen die niet in God geloofden. Ik hoorde het Evangelie van een vriendin die naar de Revival Fellowship ging. Ze vertelde over de tekenen en wonderen die gebeurden bij de mensen. Ik ben toen een keer mee geweest en ik hoorde inderdaad bijzonder verhalen.

Op 4 november 2007 ben ik gedoopt onder water en ik heb de Heilige Geest ontvangen met het Bijbelse bewijs van spreken in tongen. Nadat ik uit het doopbad kwam heb ik nooit meer een angst gevoeld voor de dood. Ik weet nu dat God met mij is, voor altijd.

Ik ben genezen van rugklachten die ik vanaf mijn tienerjaren al had. Op een dag liep ik half mank richting de super markt. Nadat ik iemand had gesproken over God liep ik weer normaal naar huis. Ik besefte dat ik genezen was. Dat vergeet ik nooit meer. Ik dank God hier iedere dag voor.

Omdat ik al vijf jaar geen contact meer met mijn moeder had, ben ik daarvoor gaan bidden en vasten. God heeft ons weer bij elkaar gebracht en daar ben ik dankbaar voor. God heeft mijn hart zo veranderd dat ik anders met dingen kan omgaan dan voorheen.

De reden dat ik met God blijf wandelen is dat ik iedere dag kan uitkijken naar Hem. Iedere dag leer ik over Zijn Koninkrijk. Iedere dag is de rust er weer, wanneer ik bid in de Heilige Geest. Het is een nieuw leven dat ik koester. Ik kijk uit naar de dag dat Jezus terug komt. Tot die tijd houd ik vast wat ik heb gekregen.

Viola

 

Wout

Wout-PVG.jpg

Mijn naam is Wout de Folter (1982) en ik kan terugkijken op een fijne jeugd, die voornamelijk bestond uit school, voetballen en vakanties. Toen ik rond mijn 18de ging studeren, kreeg ik steeds meer vragen over waarom ik hier op aarde was en waarom er geen vrede kon bestaan in deze wereld.

Gedurende deze periode verdiepte ik me in velerlei geloven, maar een concreet en persoonlijk antwoord kwam er niet. Destijds kreeg ik enorme last van RSI (muisarm, constante zenuwpijn in mijn rechter pols en arm), dat maakte dat ik echt een oplossing wilde. Inmiddels wist ik dat ik de God van de Bijbel moest hebben. Ik bad in de Naam van Jezus en werd direct genezen. Dat maakte dat ik God vroeg “leid mij naar de plek waar U wil dat ik zal zijn”. Op straat kwam ik kort daarna mensen van de Revival Fellowship tegen, ze vertelden me over hoe ik Gods koninkrijk in kon gaan.

Op zaterdag 12 april 2003 ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen, en de dag erna heb ik me laten dopen door onderdompeling. Het zoeken naar dé Waarheid dat was ten einde. Dat leidde tot een rust die ik nooit had gekend, en meteen kreeg ik ook een doel, mensen vertellen dat God een persoonlijke relatie wil met hen.

Van begin 2014 t/m maart 2016 heb ik heel veel last gehad van m’n darmen. Dat wist ik pas later, na onderzoek bleek ik het prikkelbare darmsyndroom te hebben. Veel voedsel (o.a. appels, paprika, sinaasappels en uien) bleek ik niet goed te kunnen verdragen. Constant had ik pijn, waardoor ik slecht sliep, vervolgens weinig energie had, en neerslachtig werd. Medicijnen, pilletjes en preparaten, het hielp allemaal niets. Priscilla (mijn vrouw) zei op een gegeven moment tegen me: “Je bent wel druk bezig met van alles, maar je vertrouwt niet op God, wat verwacht je nou?” Toen zijn we samen gaan bidden, ik heb alle hulpmiddeltjes weggegooid, en heel snel daarna kon ik alles weer eten, ik was compleet genezen, prijs de Heer! 

Er zijn zo veel wonderbaarlijke dingen in mijn leven gebeurd, God is voor mij dagelijkse realiteit. Een leven zonder God kan ik me gewoon niet meer voorstellen.

Wout

 

 

Ron

Ron-PVG.jpg

Mijn oom, Pastor Piet, kwam in 1990 terug uit Australië en vertelde mijn ouders het evangelie. Ze luisterden en werden beide gedoopt en ontvingen de Heilige Geest. Mijn ouders konden geen kinderen krijgen en hebben hiervoor gebeden. Na een jaar of twee raakte mijn moeder zwanger en werd ik geboren. Ik ben dus opgegroeid in de Fellowship.

Als jonge jongen kreeg ik al snel door dat het belangrijk is om goed te staan voor God. Mijn leeftijdgenootjes werden vervuld met de Heilige Geest en lieten zich dopen. Toen ik zeven was ontving ik zelf de Heilige Geest, dit wist ik omdat ik tongen sprak. De eerstvolgende bijeenkomst liet mij dopen. Als kleine jongen waren er geen grote veranderingen in mijn leven, maar ik wist wel dat wat er ook gebeurde, ik goed stond voor God.

Sinds die tijd zijn er een hoop bijzondere dingen gebeurd in mijn leven. Op mijn 16de overleed mijn vader, waar ik het best wel zwaar mee had, maar dankzij de kracht van God ben ik hier door heen gekomen. In die tijd kwam ik mijn lieve vrouw Ashley tegen waar ik nu 7,5 jaar mee getrouwd ben.

Mijn leven met God is één grote zegen. Het belangrijkste in mijn leven is dat ik een doel heb en een hoop die de wereld niet kan bieden.

Amen

Ron

Annelies

5496-2018-10-07_portret_PvG.jpg

Op 25 mei 2005 ben ik gedoopt door volledige onderdompeling en in het doopbad ontving ik de Heilige Geest, dat wist ik omdat ik van God een andere taal kreeg om te bidden.

Maar daar ging wel iets aan vooraf. Ik ben religieus opgevoed en ging iedere zondag naar de kerk. Ik heb altijd geweten dat God bestaat, maar ik dacht dat het goed was zoals mijn ouders het mij hadden geleerd.

In 1995 kwam mijn dochter Jeanine tot de Heer en hoewel ik niet wilde luisteren naar wat ze zei, kon ik heel goed aan haar zien dat er iets bijzonders was gebeurd. Gedurende 10 jaar sprak ze regelmatig tegen mij over God en ze vertelde mij wat ik moest doen om een kind van God te worden, maar mijn oren zaten potdicht, de boodschap kwam niet binnen.

Uiteindelijk ben ik er toch over gaan nadenken en de eerstvolgende keer dat ze daarna tegen mij sprak waren mijn oren open en wist ik meteen dat dit de waarheid was en dat ik er iets mee moest doen. Mijn eigen redeneringen en wat ik vroeger had geleerd hielden mij nog een paar dagen tegen, maar gelukkig heb ik daarna de goede beslissing genomen. Voordat ik in het doopbad stapte had ik nog allerlei bezwaren, maar toen ik eruit kwam waren die allemaal verdwenen.

Hoewel ik met de Bijbel ben opgevoed, begreep ik heel veel niet, maar nu met de kracht van de Heilige Geest is dat veranderd en leer ik steeds meer. Ik ben genezen van een carpaal tunnel syndroom, een schouder die vastzat, buikklachten en een poliep in de galblaas die volgens de arts niet weg zou gaan en misschien groter zou worden, maar na gebed heeft God hem volledig weggenomen en was er niets meer van te zien.

Ik ben heel blij dat ik nu een kind van God ben en dat we altijd in de Geest kunnen bidden en danken, God is getrouw Hij is er altijd voor ons.

Annelies

Valerie

Valerie.jpg

Ik kom uit een gezin met 3 kinderen waarvan ik de jongste ben, mijn moeder was een alleenstaande moeder. Vanaf ongeveer mijn 9e jaar ben ik opgegroeid in de kerk van de Zevendags Adventisten. Iedere zaterdag (sabbatsdag) moesten we naar kerk. We mochten dan geen wereldse activiteiten doen, het was de dag van God. Ik ben niet gedoopt in die kerk want mijn moeder vertelde mij toen al dat, wanneer ik oud en wijs genoeg zou zijn, ik zelf mocht bepalen wanneer ik me wilde laten dopen. Ik ben in deze kerk gebleven tot mijn 17e. Ik wilde op een gegeven moment ook niet meer gaan omdat het een verplichting werd en ik kreeg een weekendbaantje.

In het begin van 2015 hoorde ik op het werk van een collega wat het evangelie inhield. Wat mij vooral intrigeerde was dat zij mij vertelde dat zij de intimiteit met haar vriend bewaarde voor na het huwelijk. En dat dit alleen mogelijk was door Gods kracht in haar, de Heilige Geest. Op 14 mei 2015 heb ik de Heilige Geest ontvangen met als bewijs het spreken in tongen en ben ik op diezelfde dag gedoopt door volledige onderdompeling.

Hiermee kwam het besef dat mijn lichaam een tempel is geworden die ik rein en zuiver wil houden. Geen immoraliteit meer; geen gebruik van alcohol meer en geen gebruik meer van wiet. Alles wat ik hiervan in huis had heb ik door de wc gespoeld, direct nadat ik gedoopt was.

Ik ben beschermd van een lichte beroerte (TIA). Kort nadat ik wederom geboren was ben ik genezen van pijn in mijn rug, toen ik me realiseerde dat ik ervoor kon bidden. Ook heeft God me genezen van keelpijn. Mijn keel zat zo dicht dat ik niet goed kon bidden in de Geest en anderen gingen voor mij bidden. Kort daarna kon ik weer bidden in Geest, normaal praten en chorussen zingen.
Toen ik mijn appartement zou verkopen, zou ik daar een flinke restschuld aan over houden. God heeft gezorgd dat ik voor een fonds in aanmerking kwam die de restschuld overnam.

God is er altijd voor mij, ruim voordat ik wederom geboren was, zag ik Gods bescherming en voorziening in mijn leven. Hij geeft mij leven door mij iedere dag te verkwikken met Zijn kracht. En ik zocht een gemeente waar het echt om Gods Woord draait zonder eigen interpretaties, omdat ik Hem wilde dienen uit dankbaarheid voor alles waar Hij mij voor beschermd heeft. Bij de Revival Fellowship zie ik steeds weer dat de Bijbel er op na wordt geslagen, geschriften ter onderbouwing worden aangehaald. Naast de Statenvertaling wordt de King James vertaling of de Amplified Bible erbij gehaald voor onderbouwing en dat vind ik mooi. En met de Heilige Geest die ik van Hem heb mogen ontvangen kan ik blijven overwinnen en Zijn Woord echt begrijpen.

Valerie

Anthony

anthony.jpg

Op een vrijdagmiddag in 2012 kwam ik thuis van de middelbare school en mijn moeder vertelde mij gelijk dat ze gedoopt was en dat ze de Heilige Geest had ontvangen. En dat ze dat zo zeker wist omdat ze in tongen sprak. Ik vond het allemaal een beetje raar, maar een verandering zag ik wel. Ze werd rustig en stopte met alcohol en roken. Uit nieuwsgierigheid nam ik een kijkje bij de bijeenkomst van de Revival Fellowship om zelf te ervaren wat het allemaal inhield. Ik hoorde toen duidelijk het evangelie. In de Bijbel las ik dat je wederom geboren moest worden uit Water en Geest om überhaupt een begin met God te maken. Toen ik voor de Heilige Geest bad ontving ik die, ik begon in tongen te spreken. Uit gehoorzaamheid liet ik mij dopen onder water.

Sindsdien is er veel gebeurd. Ik kom uit een gebroken gezin met gescheiden ouders die niet stabiel waren. Als jonge man moest ik dealen met de keuzes van mijn ouders en de gevolgen daarvan. God genas mijn gebroken hart in één keer. God leerde mij wat krom en recht is volgens Zijn standaard. Naast dat God veel heeft gedaan in mijn school- en werktijd, heeft Hij mij ook genezen. God genas mijn verbrandde rug waar 1,5L vers kokend water overheen kwam. Als je mijn rug nu zou zien, zal je nooit denken dat er ooit kokend water is overheen gekomen. Ook genas God mij van een blindedarmontsteking, een paar uur voordat ik onder het mes zou gaan. Mijn koorts, van 38.7 graden, ging naar 36.5. Op de echo zag je niks meer terug en mijn witte bloedcelwaarde was terug naar de juiste waarde. Ook zag ik hoe God mijn opa, van al over de 90 jaar, genas van uitgezaaide darmkanker.

Buiten dit alles heb ik de zekerheid en het antwoord gevonden dat ik diep van binnen altijd al zocht. Namelijk de zekerheid dat God bestaat, en dat ontbrekende puzzelstukje in mijn hart is nu vervuld.

 

Ineke

Ineke


Mijn naam is Ineke van Gelderen en ik ben opgevoed in een Oud Gerefomeerd gezin. Toen ik trouwde werd ik Hervomd, was serieus, maar het lege plekje in m'n hart bleef. In 1977, hoorde ik het Evangelie van m'n broer en schoonzus, die toen in Australië woonden. Ik deed daar niets mee, totdat ze in 1989 naar Nederland kwamen voor een korte vakantie, ik het opnieuw te horen kreeg en er wel iets mee deed. In Oktober 1989 is voor mij gebeden, ik ontving de Heilige Geest en sprak in tongen als bewijs, daarna ben ik gedoopt onder water. Ik had het gevoel dat ik toen pas écht begon te leven.

Veel dingen zijn sindsdien gebeurd. M'n depressiviteit verdween, waar ik al jaren last van had. Ik had vrede met God en een doel in m'n leven. Ik kon bidden in tongen als iets tegen zat, en Hem prijzen als het goed ging. Na gebed ben ik direct genezen van een migraine aanval. God heeft mij ook genezen van hevige pijnen in m'n benen. Toen mijn man plotseling overleed was er rust en vrede en geen angst voor de toekomst.

Ik weet niet waar ik zou zijn, zonder Gods liefde, troost, bescherming en de liefde en dankbaarheid naar Hem, maakt dat ik dit leven zoveel gemakkelijker aankan. Ik kijk vol verlangen uit naar de wederkomst van Jezus, amen.

Ineke
Mascha

Mascha

Ik ben opgegroeid met een godsbesef met een katholieke achtergrond, maar het deed niets met mij. Omdat ik mij leeg en depressief voelde ging ik toch op zoek naar een kerk. Ik ging de bijbel lezen en probeerde te leven volgens de richtlijnen van God. In die kerk werd mij geleerd dat je door het zondaarsgebed uit te spreken gered was.

Toen ik mijn man leerde kennen zei hij dat het zondaarsgebed niet in de Bijbel stond. Ik vond dat erg confronterend, maar wilde het goede doen.  Ik ben wederom geboren op 16 augustus 2015. Ik heb me toen opnieuw laten dopen door onderdompeling, om er zeker van te zijn dat ik naar de hemel zou gaan. De Heilige Geest, met het bijbehorende bewijs van het spreken in tongen had ik al jaren geleden ontvangen. Ik was superblij na de doop. 

Vorig jaar had ik last van een depressie. Die heeft God weggehaald na gebed. God heeft mijn hart geheeld, zodat ik kon trouwen en het Bijbels huwelijk begrijpen zoals God het bedoeld heeft. Ook het vertrouwen in mensen is hersteld. Het schuldgevoel door het verleden is weg. Er is een zekerheid voor in de plaats gekomen. Ik hoef niet meer ‘puin’ te ruimen in mijn leven, maar kan verder gaan met mijn wandel met God en wat voor een ander betekenen. 

De reden dat ik blijf wandelen met Heer is het besef dat God zoveel van mij houdt door wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. God is een echte Vader voor mij. Hij leidt mij, heeft geduld, is genadig en vergevingsgezind. Het is een echte relatie. God is er altijd voor mij. Misschien nog belangrijker dat ik ook mensen mag vertellen over Hem en Jezus, redding en de wonderen en tekenen die Hij doet in mijn leven. Samen met mijn man God dienen geeft voldoening. Wat God gedaan heeft in mijn leven kan Hij bij iedereen, niemand uitgezonderd.

Mascha

Gerda

Gerda.jpg

Mijn getuigenis is begonnen in 1994. In de voorafgaande periode waren een aantal dingen gebeurd waardoor ik op zoek ging naar de Waarheid, over hoe je een persoonlijke relatie met God kunt hebben. Ik was weer begonnen mijn Bijbel te lezen, sprak met mensen met verschillende religieuze achtergronden en bezocht hun bijeenkomsten. Niemand kon mij antwoord geven uit de Bijbel over die persoonlijke relatie, die vele personen in de Bijbel beschreven hadden.
Uiteindelijk heb ik God gevraagd: “zijn er nog mensen die de Waarheid weten?”. Snel daarna ontmoette ik een zuster van de Revival Fellowship op mijn werk. Met haar sprak ik kort over het Evangelie en diezelfde avond ben ik naar de bijeenkomst gegaan.

Ik begreep dat ik nog niet de Heilige Geest had omdat ik niet in tongen kon spreken. Die avond ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen zoals in de Bijbel staat beschreven. Ik was overweldigd door het antwoord van God. De hele volgende nacht heb ik in tongen gebeden. Alle dingen waar ik mee zat werden heel klein en er kwam een rust en blijdschap in mij, die alleen God kan geven. Een paar dagen later heb ik mij laten dopen door onderdompeling en begon mijn nieuwe leven samen met God als mijn Vader, op 25 juni 1994.

God heeft mij genezen van een whiplash, gebroken hart, chronische blaasontsteking, onvruchtbaarheid en ik heb een bloedvergiftiging overleefd. Ik heb mijn moeder genezen zien worden van galstenen, waar twee operaties voor stonden gepland; de stenen waren weg. Mijn broer die opgegeven was omdat zijn nieren het hadden begeven, wat achteraf te maken had met een hersenbloeding die hij had gehad, is geheel hersteld na gebed. Mijn vader is twee keer aan de dood ontsnapt bij longontsteking met COPD. En zoveel meer tekenen en wonderen die ik God heb zien doen.

Wat ook de omstandigheden zijn, Hij is altijd getrouw en zorgt voor mij. Ik ben dankbaar voor het nieuwe leven dat God mij heeft gegeven samen met mijn familie in de Heer en dat … met een zekere toekomst voor de eeuwigheid. Prijs de Heer.

Gerda