Louise

Ik kom uit een streng katholiek gezin met een broer die priester was en een vader 'Roomser dan de paus'. Ik was vanuit een pinkstergemeente aan het evangeliseren in Meppel en het evangelie werd door een zuster van de Revival Fellowship aan iemand van de pinkstergemeente verteld. En zo kreeg ik het te horen. 13 april 2008 werd ik bij de Revival Fellowship gedoopt onder water en ongeveer 10 dagen later ontving ik de Heilige Geest en sprak ik in tongen. 

Ik voel mij sindsdien nooit meer eenzaam. De Heer heeft me genezen en kerngezond gemaakt. Hij heeft me discipline bijgebracht en geleerd om de dag goed te besteden en Zijn werk te doen op straat. De Heer heeft me eenvoud bijgebracht in alles! Ik had een moment dat mijn benen zwak werden en ik moeite had met lopen. Ik heb ervoor gebeden en gevast en God genas me.

Ik kijk uit naar de toekomst, eeuwig bij de Heer. Mijn relatie met de Heer geeft me kracht om staande te blijven en Zijn werk te doen. Ik heb God lief en ben dankbaar en wil Hem gehoorzamen en dienen.

Louise

Ineke

Ineke


Mijn naam is Ineke van Gelderen en ik ben opgevoed in een Oud Gerefomeerd gezin. Toen ik trouwde werd ik Hervomd, was serieus, maar het lege plekje in m'n hart bleef. In 1977, hoorde ik het Evangelie van m'n broer en schoonzus, die toen in Australië woonden. Ik deed daar niets mee, totdat ze in 1989 naar Nederland kwamen voor een korte vakantie, ik het opnieuw te horen kreeg en er wel iets mee deed. In Oktober 1989 is voor mij gebeden, ik ontving de Heilige Geest en sprak in tongen als bewijs, daarna ben ik gedoopt onder water. Ik had het gevoel dat ik toen pas écht begon te leven.

Veel dingen zijn sindsdien gebeurd. M'n depressiviteit verdween, waar ik al jaren last van had. Ik had vrede met God en een doel in m'n leven. Ik kon bidden in tongen als iets tegen zat, en Hem prijzen als het goed ging. Na gebed ben ik direct genezen van een migraine aanval. God heeft mij ook genezen van hevige pijnen in m'n benen. Toen mijn man plotseling overleed was er rust en vrede en geen angst voor de toekomst.

Ik weet niet waar ik zou zijn, zonder Gods liefde, troost, bescherming en de liefde en dankbaarheid naar Hem, maakt dat ik dit leven zoveel gemakkelijker aankan. Ik kijk vol verlangen uit naar de wederkomst van Jezus, amen.

Ineke
Mascha

Mascha

Met een godsbesef ben ik opgegroeid met een katholieke achtergrond, maar het deed niets met mij. Omdat ik mij leeg en depressief voelde ging ik toch op zoek naar een kerk. Ik ging de bijbel lezen en probeerde te leven volgens de richtlijnen van God. In die kerk werd mij geleerd dat je door het zondaarsgebed uit te spreken gered was.

Toen ik mijn man leerde kennen zei hij dat het zondaarsgebed niet in de Bijbel stond. Ik vond dat erg confronterend, maar wilde het goede doen.  Ik ben wederom geboren op 16 augustus 2015. Ik heb me toen opnieuw laten dopen door onderdompeling, om er zeker van te zijn dat ik naar de hemel zou gaan. De Heilige Geest, met het bijbehorende bewijs van het spreken in tongen had ik al jaren geleden ontvangen. Ik was superblij na de doop. 

Vorig jaar had ik last van een depressie. Die heeft God weggehaald na gebed. God heeft mijn hart geheeld, zodat ik kon trouwen en het Bijbels huwelijk begrijpen zoals God het bedoeld heeft. Ook het vertrouwen in mensen is hersteld. Het schuldgevoel door het verleden is weg. Er is een zekerheid in de plaats gekomen. Ik hoef niet meer ‘puin’ te ruimen in mijn leven, maar kan verder gaan met mijn wandel met God en wat voor een ander betekenen. 

De reden dat ik blijf wandelen met Heer is het besef dat God zoveel van mij houdt door wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. God is een echte Vader voor mij. Hij leidt mij, heeft geduld, is genadig en vergevingsgezind. Het is een echte relatie. God is er altijd voor mij. Misschien nog belangrijker dat ik ook mensen mag vertellen over Hem en Jezus, redding en de wonderen en tekenen die Hij doet in mijn leven. Samen met mijn man God dienen geeft voldoening. Wat God gedaan heeft in mijn leven kan Hij bij iedereen, niemand uitgezonderd.

Mascha

Gerda

Gerda.jpg

Mijn getuigenis is begonnen in 1994. In de voorafgaande periode waren een aantal dingen gebeurd waardoor ik op zoek ging naar de Waarheid, over hoe je een persoonlijke relatie met God kunt hebben. Ik was weer begonnen mijn Bijbel te lezen, sprak met mensen met verschillende religieuze achtergronden en bezocht hun bijeenkomsten. Niemand kon mij antwoord geven uit de Bijbel over die persoonlijke relatie, die vele personen in de Bijbel beschreven hadden.
Uiteindelijk heb ik God gevraagd: “zijn er nog mensen die de Waarheid weten?”. Snel daarna ontmoette ik een zuster van de Revival Fellowship op mijn werk. Met haar sprak ik kort over het Evangelie en diezelfde avond ben ik naar de bijeenkomst gegaan.

Ik begreep dat ik nog niet de Heilige Geest had omdat ik niet in tongen kon spreken. Die avond ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen zoals in de Bijbel staat beschreven. Ik was overweldigd door het antwoord van God. De hele volgende nacht heb ik in tongen gebeden. Alle dingen waar ik mee zat werden heel klein en er kwam een rust en blijdschap in mij, die alleen God kan geven. Een paar dagen later heb ik mij laten dopen door onderdompeling en begon mijn nieuwe leven samen met God als mijn Vader, op 25 juni 1994.

God heeft mij genezen van een whiplash, gebroken hart, chronische blaasontsteking, onvruchtbaarheid en ik heb een bloedvergiftiging overleefd. Ik heb mijn moeder genezen zien worden van galstenen, waar twee operaties voor stonden gepland; de stenen waren weg. Mijn broer die opgegeven was omdat zijn nieren het hadden begeven, wat achteraf te maken had met een hersenbloeding die hij had gehad, is geheel hersteld na gebed. Mijn vader is twee keer aan de dood ontsnapt bij longontsteking met COPD. En zoveel meer tekenen en wonderen die ik God heb zien doen.

Wat ook de omstandigheden zijn, Hij is altijd getrouw en zorgt voor mij. Ik ben dankbaar voor het nieuwe leven dat God mij heeft gegeven samen met mijn familie in de Heer en dat … met een zekere toekomst voor de eeuwigheid. Prijs de Heer.

Gerda

Shanissa

Shanissa.jpg

Ik kom uit Suriname en ben opgevoed als een Hindoe en heb vanaf jongs af aan een Godsbesef gehad. Ik deed met alle hindoeïstische feestdagen mee. Omdat er in Suriname verschillende godsdiensten zijn was ik me ook bewust van andere geloven, waaronder het Christendom. Ik vroeg me af wie de echte God was, omdat ik wist dat bij het Hindoeïsme niet alles klopte.  

Ik heb het evangelie van mijn tante gehoord toen zij in Suriname op vakantie was. Een jaar later kwam ik naar Nederland voor mijn verdere studie. Ik ging naar een bijeenkomst en al gauw werd er aan mij gevraagd of ik voor de Heilige Geest wilde bidden. Ik ontving deze met het bewijs van het spreken in tongen en werd meteen daarna ook gedoopt door onderdompeling. 

De grootste verandering in mijn leven is dat ik een hele andere houding heb tegenover God.
In mijn oude leven bad ik God alleen aan wanneer ik hem nodig had. Ik bracht heel veel offers aan hem met de hoop dat God mijn offer zou zegenen. Ik wist niet zeker of mijn gebed gehoord werd, maar erger nog, ik voelde Gods liefde en zijn directe aanwezigheid ook niet. Ook van mijn kant was er niet een ultieme liefde naar God omdat ik dingen alleen deed omdat dat zo “moest” vanuit mijn Hindoeïstische geloof.
Nu heb ik een zekerheid, ik weet dat als ik naar God bid, hij mijn gebed hoort en dat ook zal beantwoorden. Elke dag ervaar ik zijn aanwezigheid, liefde en troost in mijn leven. Al is dat in de kleinste dingen, ik weet gewoon dat God voor mij zorgt. God corrigeert me als ik iets niet zo handig aanpak en leidt mij vervolgens op het juiste pad.

Een leuke getuigenis is dat God mij gecorrigeerd heeft. God heeft me geholpen in de tijden waar ik minder goeie keuzes maakte. God leerde me begrijpen waarom het belangrijk is om Hem altijd op eerste plaatst te zetten. Ik weet nu dat God mijn fundament moet zijn in alles wat ik doe en wil bereiken. God leerde me vertrouwen in Hem en dat ik niet in eigen kracht hoef te werken.
Ik realiseerde me dat God altijd al voor me klaarstond en dat ik alleen nog de keuze voor hem moest maken. 

Op zomerkamp 2017 mocht ik meehelpen met de workshop van een zuster. |Ze liet me een geschrift op een kaartje lezen, waardoor ik me realiseerde dat ik in staat was God en mijn broeders en zuster te vertrouwen en lief te hebben, omdat God mij eerst lief heeft gehad. Ik mocht het kaartje niet van tevoren kopen, dus ik moest wachten totdat het in de Bijbelwinkel te koop was. Op dat moment moest ik in God vertrouwen dat ik dat kaartje zou krijgen. Toen ik aan de beurt was, was het kaartje al verkocht. Een dag voordat we vertrokken van zomerkamp gaf zuster Ria mij precies dat kaartje cadeau!  

Gods liefde en bescherming, de aanmoedigingen van mijn broeders en zusters zijn de reden dat ik blijf wandelen met Hem. Het is een nieuw leven voor mij waarin ik altijd nog dingen moet overwinnen, maar met God kan ik dat makkelijk oplossen. Ik heb nu een zekerheid!

Szilvia

szi.jpg

Doordat ik in een gebroken gezin opgroeide waar altijd ruzie was had ik op 13 jarige leeftijd al intens verdriet en een heleboel vraagtekens over het leven. De wens om opnieuw te kunnen beginnen was heel sterk. Ik wist niets van God en de bijbel tot ik het Evangelie op mijn pad kreeg.

Op 5 februari 1994 kreeg ik te horen hoe ik het bewijs kon krijgen dat God bestaat en een levende relatie met Hem kon hebben. Een heel simpel gebed voor de Heilige Geest en een doop volledig onder water was het antwoord uit de bijbel. Nadat ik de Heilige Geest ontving en in een vreemde taal sprak, zoals ik ook in de bijbel las, wist ik meteen dat God en Zijn Woord - de Bijbel - waar is. Ik werd gelijk hongerig naar het woord van God en wilde Hem echt graag leren kennen. Een dag nadat ik de Heilige Geest ontving werd ik volledig onder water gedoopt zoals Jezus het gezegd heeft, onder andere in Markus 16 vers 16.

Mijn gebroken hart was gelijk genezen, mijn depressiviteit was in een keer weg. De leegte was opgevuld met hoop voor de juiste toekomst met echte blijdschap. Nu weet ik wie ik ben en waar ik naar toe ga en waar ik voor leef. God opende mijn ogen om te kunnen zien en mijn oren om te kunnen horen, waardoor ik nu Zijn werk kan doen en dat geeft mij voldoening! Als ik geen relatie was begonnen met God ben ik ervan overtuigd dat ik nu niet meer had geleefd of absoluut met de verkeerde dingen bezig zou zijn. Ik ben God heel dankbaar dat ik door Zijn kracht elke dag kan veranderen en meer op Jezus Christus mag lijken. Het is fantastisch om ook andere mensen de oplossing te mogen aanbieden. Uit eigen ervaring weet ik dat het echt werkt als wij naar God luisteren.

God voorziet in alles wat ik nodig heb zolang ik Hem op de eerste plaats zet. God heeft mij genezen van migraines en nachtmerries waarvan ik echt ontzettend veel last had en waardoor ik altijd moe was. Er zijn geen twijfels meer dat ik áltijd op God vertrouwen kan. Hij is geen mens die kan liegen, Zijn beloftes zijn waar, en er is eeuwig leven voor mij weggelegd zolang ik de Heilige Geest blijf gebruiken.

Szylvia

Tineke

tineke.jpg

In 1989 hoorde ik het Evangelie van mijn zwager en schoonzus. Ik dacht dat ik de Bijbel goed kende, ging zondags twee keer naar de kerk. Belijdenis gedaan en ben naar een reformatorische school gegaan.  Maar wat ik nu hoorde kende ik niet, terwijl ik het toch in mijn eigen Bijbel zag staan.

Ik ging het goed onderzoeken en kwam tot de conclusie wat ik hoorde de waarheid was, al was het totaal anders dan wat ik altijd geleerd had. Nadat er voor mij gebeden werd ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Dat was iets waar ik nog nooit eerder van gehoord had. Ongeveer twee weken later ben ik gedoopt door volledige onderdompeling. Toen is mijn nieuwe leven gestart met God.

Ik heb vele tekenen en wonderen meegemaakt. Ik ben genezen van mijn depressiviteit waar ik al bijna zes jaar medicijnen voor gebruikte.  We konden geen kinderen krijgen, hadden al vele onderzoeken, hormoonkuren en een operatie ondergaan, maar ik raakte maar niet in verwachting. Nadat we wederom geboren waren zijn we gestopt met de onderzoeken en besloten we op God te gaan vertrouwen. Na twee jaar was ik in verwachting en kregen we een gezonde zoon.

In 2008 is mijn man overleden, dat was moeilijk, maar God is daar altijd. Hij troost, helpt, steunt. Hij gaf me kracht en wijsheid, zodat ik  samen met mijn zoon verder kon. In 2014 ben ik verhuisd, ook daar heeft God mij geholpen. Binnen een week was mijn huis verkocht en had ik een nieuw huis gevonden. Ik weet nu wat mijn doel is en heb zekerheid in mijn leven. Daar dank ik God elke dag voor.

Angelique

angelique.jpg

Ik ben opgevoed als katholiek en vond de Bijbelverhaaltjes altijd leuk om te lezen. Ik wist dat er een God was, ik sprak en bad tot Hem, maar wist nooit zeker of Hij mij gehoord had. Ik werd ouder en dacht minder na over God. Op heel jonge leeftijd werd ik moeder en moest hard werken om voor mijn kind te zorgen. Wanneer ik het moeilijk had bad ik tot God en ik wist dat Hij mij hielp en beschermde. Op een gegeven moment nodigde mijn moeder mij uit om met haar naar een kerk te gaan. Daar ben ik onder water gedoopt en ontving ik ook de Heilige Geest met het bewijs van het spreken in tongen. Daardoor gingen mijn ogen open en ik zag toen dat in de kerk dingen gebeurden die niet klopten met de Bijbel. Ik snapte het niet, maar na een poosje ging ik niet meer naar de kerk, ik bleef een jaar thuis en begon weer te roken en alcohol te drinken.

Na een jaar ging ik op mijn knieën, ik vroeg God om mij te vergeven en mij weer een plek te geven om Hem te dienen. Ik had ook het gevoel dat ik helemaal opnieuw moest beginnen met God. Alsof mijn doop niet geldig was.

Ik werd uitgenodigd voor een bijeenkomst van de Revival Fellowship. Daar zag ik blije mensen en ik voelde een rust, echt waar ik naar op zoek was. De volgende dag, zondag 24 juli 2011, liet ik mij door onderdompeling dopen. Ik heb toen een nieuw leven gekregen. Ik begon elke dag in tongen te bidden. Ik heb nu een zekerheid, die ik ook aan de mensen om me heen kan aanbieden. Ik weet dat God in mij leeft en begrijp nu wat Hij van mij en van zijn gemeente wil.

Ik heb nu tekenen en wonderen in mijn leven, zoals God heeft beloofd. God heeft mij gezegend met een man, om samen God te kunnen dienen. Een van de grote wonderen die God in mijn leven gedaan heeft, is dat Hij heeft mij zekerheid heeft gegeven over wie ik ben en waar ik naartoe ga. Ik ben ook genezen van migraine. Tijdens mijn zwangerschap had ik last van zwangerschapsjeuk. Mijn hele lichaam jeukte en ik had heel veel last van. Ik ben er voor gaan bidden en de volgende dag merkte ik dat het weg was. Ik dank God voor dit nieuwe leven en dat ik voor alles bij Hem terecht kan. Amen.