Valerie

Valerie.jpg

Ik kom uit een gezin met 3 kinderen waarvan ik de jongste ben, mijn moeder was een alleenstaande moeder. Vanaf ongeveer mijn 9e jaar ben ik opgegroeid in de kerk van de Zevendags Adventisten. Iedere zaterdag (sabbatsdag) moesten we naar kerk. We mochten dan geen wereldse activiteiten doen, het was de dag van God. Ik ben niet gedoopt in die kerk want mijn moeder vertelde mij toen al dat, wanneer ik oud en wijs genoeg zou zijn, ik zelf mocht bepalen wanneer ik me wilde laten dopen. Ik ben in deze kerk gebleven tot mijn 17e. Ik wilde op een gegeven moment ook niet meer gaan omdat het een verplichting werd en ik kreeg een weekendbaantje.

In het begin van 2015 hoorde ik op het werk van een collega wat het evangelie inhield. Wat mij vooral intrigeerde was dat zij mij vertelde dat zij de intimiteit met haar vriend bewaarde voor na het huwelijk. En dat dit alleen mogelijk was door Gods kracht in haar, de Heilige Geest. Op 14 mei 2015 heb ik de Heilige Geest ontvangen met als bewijs het spreken in tongen en ben ik op diezelfde dag gedoopt door volledige onderdompeling.

Hiermee kwam het besef dat mijn lichaam een tempel is geworden die ik rein en zuiver wil houden. Geen immoraliteit meer; geen gebruik van alcohol meer en geen gebruik meer van wiet. Alles wat ik hiervan in huis had heb ik door de wc gespoeld, direct nadat ik gedoopt was.

Ik ben beschermd van een lichte beroerte (TIA). Kort nadat ik wederom geboren was ben ik genezen van pijn in mijn rug, toen ik me realiseerde dat ik ervoor kon bidden. Ook heeft God me genezen van keelpijn. Mijn keel zat zo dicht dat ik niet goed kon bidden in de Geest en anderen gingen voor mij bidden. Kort daarna kon ik weer bidden in Geest, normaal praten en chorussen zingen.
Toen ik mijn appartement zou verkopen, zou ik daar een flinke restschuld aan over houden. God heeft gezorgd dat ik voor een fonds in aanmerking kwam die de restschuld overnam.

God is er altijd voor mij, ruim voordat ik wederom geboren was, zag ik Gods bescherming en voorziening in mijn leven. Hij geeft mij leven door mij iedere dag te verkwikken met Zijn kracht. En ik zocht een gemeente waar het echt om Gods Woord draait zonder eigen interpretaties, omdat ik Hem wilde dienen uit dankbaarheid voor alles waar Hij mij voor beschermd heeft. Bij de Revival Fellowship zie ik steeds weer dat de Bijbel er op na wordt geslagen, geschriften ter onderbouwing worden aangehaald. Naast de Statenvertaling wordt de King James vertaling of de Amplified Bible erbij gehaald voor onderbouwing en dat vind ik mooi. En met de Heilige Geest die ik van Hem heb mogen ontvangen kan ik blijven overwinnen en Zijn Woord echt begrijpen.

Valerie