Louise

Louise_PvG.jpg

Ik kom uit een streng katholiek gezin met een broer die priester was en een vader 'Roomser dan de paus'. Ik was vanuit een pinkstergemeente aan het evangeliseren in Meppel en het evangelie werd door een zuster van de Revival Fellowship aan iemand van de pinkstergemeente verteld. En zo kreeg ik het te horen. 13 april 2008 werd ik bij de Revival Fellowship gedoopt onder water en ongeveer 10 dagen later ontving ik de Heilige Geest en sprak ik in tongen. 

Ik voel mij sindsdien nooit meer eenzaam. De Heer heeft me genezen en kerngezond gemaakt. Hij heeft me discipline bijgebracht en geleerd om de dag goed te besteden en Zijn werk te doen op straat. De Heer heeft me eenvoud bijgebracht in alles! Ik had een moment dat mijn benen zwak werden en ik moeite had met lopen. Ik heb ervoor gebeden en gevast en God genas me.

Ik kijk uit naar de toekomst, eeuwig bij de Heer. Mijn relatie met de Heer geeft me kracht om staande te blijven en Zijn werk te doen. Ik heb God lief en ben dankbaar en wil Hem gehoorzamen en dienen.

Louise