getuigenis

Gideon

Gideon_PvG.jpg

Ik ben als Katholiek opgevoed. Toen ik 9 jaar was pleegde mijn moeder zelfmoord, ik was enig kind. Vanaf mijn 12e ging ik diep in de hardrock muziek en later in Gothic en Metal. Rond mijn 20ste begon ik te zoeken naar God.

In 2003 heb ik op straat Het Evangelie gehoord. Meteen daarna probeerde mijn vrienden mij er vanaf te houden met als reden dat het een sekte is, terwijl ze er zelf nooit geweest waren. Zaterdag 29 september 2003 ben ik gedoopt en woensdag 1 oktober heb ik De Heilige Geest ontvangen.

Ik ben héél blij met mijn relatie met God, dat Hij mij geaccepteerd heeft ondanks mijn fouten. De Waarheid te weten, rust in mijn leven te hebben. Ik wilde iedereen vertellen wat er met mij gebeurd was, ik had geen behoefte meer aan mijn wilde levensstijl en ik wist dat ik mezelf niet meer hoefde te verharden, want Christus had mij vrijgemaakt en ik kreeg er een grote familie bij. 

Voor mij is het een wonder dat ik in staat ben om voor mijn eigen gezin te zorgen met Gods kracht. Wat ik nooit uit mijzelf kon was nu mogelijk met God, het vergeven van familieleden en geen blijvend verdriet en pijn meer van het verlies van mijn moeder.

God bewijst zich elke dag. Door te bidden in De Geest kan ik elke dag weer aan, ik wil graag dat iedereen deze zelfde relatie met God krijgt als ik heb. Dankbaar ben ik en ik ervaar rust, blijdschap en zekerheid voor nu en in der eeuwigheid.

Gideon

 

 

Gideon going out(fit).jpg

Gideon voordat hij wederom geboren was. 

Joainne

Joianne-PvG.jpg

Ik was op zoek naar de juiste gemeente. Na een lange zoektocht op eigen kracht bad ik eindelijk tot God en vroeg Hem waar de juiste gemeente was, die Zijn woord overbrengt zoals in de bijbel beschreven staat. Ik kreeg mijn antwoord toen ik in Almere-stad liep. Ik zag een vrouw pamfletten uitdelen, wij keken elkaar aan en ik voelde dat zij mij over het woord van God wilde vertellen. Ik had die dag een druk schema en wilde met een grote boog om haar heen lopen, toen ik een stem in mij hoorde zeggen: ‘ga naar die persoon toe en luister naar wat zij te vertellen heeft.’ Ik wist gelijk dat het van God was en ik gehoorzaamde meteen.

Zij liet mij het geschrift Markus 16:16 uit de bijbel lezen. Ik begreep direct dat ik nog geen kind van God was en dat sneed diep in mijn hart. Die dag besloot ik om opnieuw gedoopt te worden onder water. Ik ontving de Heilige Geest met het bewijs van spreken in een vreemde taal. Het is de beste keus die ik ooit gemaakt hebt. Ik voelde een grote last van mijn schouders gaan en kreeg blijdschap en rust.

Ik vertelde een familielid over mijn keus en zij werd er erg boos over. Daardoor ging ik twijfelen of ik wel de juiste keuze gemaakt had. Huilend ging ik op mijn knieën, biddend tot God om mij meer bewijs te geven en elke twijfel bij mij weg te nemen. En dat deed God, want Hij is altijd getrouw.

In de loop van mijn wandel met God, heb ik vele ups & downs mee gemaakt. Een week voor dat ik zou trouwen, overleed mijn verloofde. Ik had weer een gebroken hart en voelde mij niet meer waardig om te leven. Ik maakte mezelf wijs dat iedereen beter af zou zijn zonder mij in hun leven. Ik was ervan overtuigd dat God mij deze keer niet kon genezen van een gebroken hart. Ik trof voorbereidingen voor wanneer ik er niet meer zou zijn.

Op een avond zaten mijn dochter ik TV te kijken. We keken naar een film, waarbij de moeder van een jongen overleed. Hij raakte zo overstuur en was dusdanig agressief dat hij alles in zijn kamer kapot sloeg. Mijn dochter keek mij aan en zei: ‘nou mam, dat ga ik ook doen als ik u verlies!’ Op dat moment dacht ik: ‘waar ben ik mee bezig, ik heb een kind te verzorgen’.

Dankzij mijn dochter koos ik weer voor het leven, voor God. Ik begon weer te bidden en mijn bijbel te lezen. God genas mijn gebroken hart, ik ben weer blij, gelukkig, tevreden, in wie ik ben in de Heer. Voor het eerst hou ik van mezelf en voel ik me waardig. Maar het belangrijkste is dat God mij waardig vindt.

Prijs de Heer, Amen.

Joainne

 

Ben

Ben_PvG.jpg

Ik ontving de Heilige Geest met het Bijbelse bewijs van spreken in tongen op 28 januari 2000. 2 februari 2000 ben ik gedoopt door onderdompeling.

Daarvoor was ik Nederlands Hervormd opgevoed. Op mijn zestiende liep ik daarvan weg, omdat ik niet in een god geloofde die van mensen verlangde om vreemde geboden te houden. Toen iemand mij op straat vertelde dat ik een bewijs kon krijgen van God werd ik nieuwsgierig en ben het uit gaan proberen. Ik ontving de Heilige Geest en sprak in tongen en ik wist het: God bestaat. Ik ontving de kracht om te stoppen met mijn verslavingen van roken, drugs en gokken. Mijn taalgebruik veranderde compleet (ik vloekte en schold alles bij elkaar) .

Ik ben nu 18 jaar verder en het is nog steeds een groot avontuur. Ik heb met mensen mogen bidden voor een genezing en God heeft deze mensen ter plekke genezen. Ik heb ook met mensen mogen bidden voor de Heilige Geest en ook deze mensen spraken in tongen. Het is een voorrecht de waarheid te mogen weten en lief te hebben. Ik zie de wereld hard achteruit gaan en ik verlang naar Jezus zijn wederkomst. Intussen probeer ik zoveel mensen mee te krijgen naar naar de eeuwigheid.

Prijs de Heer,

Ben

Ashley

Ashley-PVG.jpg

Voordat ik wederom geboren werd dacht ik een Christen te zijn, omdat ik geloofde dat God bestond. Bidden deed ik af en toe, maar verder ervoer -en wellicht verwachtte- ik God’s kracht en aanwezigheid niet in mijn leven.

Mijn moeder en zusje kwamen - toen ik 14 jaar oud was - een broeder en zuster tegen die hen uit de Bijbel het Evangelie vertelden. Wij zijn toen met het gehele gezin naar een bijeenkomst van de Revival Fellowship gegaan en op 13 juni 2007 werd ik, na de Heilige Geest te hebben ontvangen, gedoopt door volledige onderdompeling.

Sinds mijn doop heb ik een absolute zekerheid over mijn leven nu en later, ben ik gezegend met onder andere een lieve man en ontvang ik altijd antwoord van God.

God heeft mij genezen van o.a. depressie en eczeem. Verder beschermt Hij mij dagelijks op de weg en geeft hij mij een vreugde die ik in de wereld nooit ervaren heb. Ook heeft Hij ervoor gezorgd dat onze kat Mia op wonderbaarlijke wijze, na 5 weken vermist te zijn geweest, weer thuiskwam.

Wat me door laat gaan is het hebben van een Vader die over mij waakt, mij beschermt en mij liefheeft zoals niemand dat kan. Als bonus wacht mij, na mijn leven hier op aarde, een prachtige toekomst met Hem, zijn zoon Jezus en mijn broeders en zusters.

Johan

Johan v Bruskvoort_PvG.jpg

Door mijn religieuze opvoeding had ik wel een besef van God maar geen zekerheid. Dat God niet blij met mij kon zijn wist ik wel zeker, tijdens mijn studie leefde ik alsof ik geen moreel had en ik gebruikte veel drank en drugs.

Begin 2004 wist ik na een zoektocht door het bezoeken verschillende kerken en websites niet meer wat ik moest geloven, te veel verwarring. Ik riep echt uit tot God. Kort daarna, in een boekwinkel waar ik ging om in de Bijbel te lezen, kwam iemand op mij af die een uitnodiging gaf van de Revival Fellowship. Twee dagen later werd ik daar op 4 februari 2004 in een bad gedoopt omdat ik kon lezen dat dit de wil van God was, kort daarna ontving ik de Heilige Geest, ik wist dat omdat ze mij hadden laten zien in de Bijbel dat ik in tongen zou gaan spreken. Dat gebeurde ook! Eindelijk had ik gevonden waar ik naar zocht, een antwoord van God. Dit was anders, dit had ik nooit eerder ervaren. Nog steeds bid ik dagelijks in deze taal van de Heilige Geest. Het geeft me rust en bevestiging.

De verlangens waar ik vroeger plezier in had zijn totaal veranderd. Ook durf ik mensen nu te vertellen wat ze moeten doen om gered te worden. In tegenstelling tot eerst zie ik nu hoe eenvoudig het is om God in je leven te ervaren. Het mooiste is om met iemand te bidden voor de Heilige Geest en getuige te zijn van de ervaring, iets wat mijn leven compleet heeft veranderd.

Door de jaren heen heb ik Gods voorzieningen gezien maar ook dat genezing dichtbij is en Hij persoonlijk is in antwoorden op gebed. Ook ben ik beschermd van een auto-ongeluk, mijn verstand kon niet begrijpen wat er gebeurde, de kant die ik op wilde sturen gebeurde niet, nadat een auto mij voorbij raasde begon ik te begrijpen waar ik voor behouden was.
Mijn dochter kon niet meer lopen nadat ze lelijk op haar knie gevallen was, ze moest gedragen worden en had veel pijn. Ik bad even voor haar waarna ze van de bank sprong en nergens meer last van had.

Het is geweldig om de puzzelstukjes bij elkaar te zien komen, door de Geest van God te zien werken, genezing van zieken in onze wereldwijde gemeentes. Maar ook de geschiedenis en voorspellingen in de Bijbel tot in detail geven mij zekerheid en een begrip dat Gods alles onder controle heeft. Iets wat veel mensen niet zien maar ik besef me dat ik er bij hoor! Dit leven is slechts een begin!

Johan

Ron

Ron-PVG.jpg

Mijn oom, Pastor Piet, kwam in 1990 terug uit Australië en vertelde mijn ouders het evangelie. Ze luisterden en werden beide gedoopt en ontvingen de Heilige Geest. Mijn ouders konden geen kinderen krijgen en hebben hiervoor gebeden. Na een jaar of twee raakte mijn moeder zwanger en werd ik geboren. Ik ben dus opgegroeid in de Fellowship.

Als jonge jongen kreeg ik al snel door dat het belangrijk is om goed te staan voor God. Mijn leeftijdgenootjes werden vervuld met de Heilige Geest en lieten zich dopen. Toen ik zeven was ontving ik zelf de Heilige Geest, dit wist ik omdat ik tongen sprak. De eerstvolgende bijeenkomst liet mij dopen. Als kleine jongen waren er geen grote veranderingen in mijn leven, maar ik wist wel dat wat er ook gebeurde, ik goed stond voor God.

Sinds die tijd zijn er een hoop bijzondere dingen gebeurd in mijn leven. Op mijn 16de overleed mijn vader, waar ik het best wel zwaar mee had, maar dankzij de kracht van God ben ik hier door heen gekomen. In die tijd kwam ik mijn lieve vrouw Ashley tegen waar ik nu 7,5 jaar mee getrouwd ben.

Mijn leven met God is één grote zegen. Het belangrijkste in mijn leven is dat ik een doel heb en een hoop die de wereld niet kan bieden.

Amen

Ron

Anthony

anthony.jpg

Op een vrijdagmiddag in 2012 kwam ik thuis van de middelbare school en mijn moeder vertelde mij gelijk dat ze gedoopt was en dat ze de Heilige Geest had ontvangen. En dat ze dat zo zeker wist omdat ze in tongen sprak. Ik vond het allemaal een beetje raar, maar een verandering zag ik wel. Ze werd rustig en stopte met alcohol en roken. Uit nieuwsgierigheid nam ik een kijkje bij de bijeenkomst van de Revival Fellowship om zelf te ervaren wat het allemaal inhield. Ik hoorde toen duidelijk het evangelie. In de Bijbel las ik dat je wederom geboren moest worden uit Water en Geest om überhaupt een begin met God te maken. Toen ik voor de Heilige Geest bad ontving ik die, ik begon in tongen te spreken. Uit gehoorzaamheid liet ik mij dopen onder water.

Sindsdien is er veel gebeurd. Ik kom uit een gebroken gezin met gescheiden ouders die niet stabiel waren. Als jonge man moest ik dealen met de keuzes van mijn ouders en de gevolgen daarvan. God genas mijn gebroken hart in één keer. God leerde mij wat krom en recht is volgens Zijn standaard. Naast dat God veel heeft gedaan in mijn school- en werktijd, heeft Hij mij ook genezen. God genas mijn verbrandde rug waar 1,5L vers kokend water overheen kwam. Als je mijn rug nu zou zien, zal je nooit denken dat er ooit kokend water is overheen gekomen. Ook genas God mij van een blindedarmontsteking, een paar uur voordat ik onder het mes zou gaan. Mijn koorts, van 38.7 graden, ging naar 36.5. Op de echo zag je niks meer terug en mijn witte bloedcelwaarde was terug naar de juiste waarde. Ook zag ik hoe God mijn opa, van al over de 90 jaar, genas van uitgezaaide darmkanker.

Buiten dit alles heb ik de zekerheid en het antwoord gevonden dat ik diep van binnen altijd al zocht. Namelijk de zekerheid dat God bestaat, en dat ontbrekende puzzelstukje in mijn hart is nu vervuld.